Vi skal have en respektfuld adfærd og kultur

Den ene branche efter den anden gennemgår lige nu en proces, hvor eksempler på sexisme, krænkelser og deciderede overgreb sætter ledere og medarbejdere under pres for at finde løsninger. Regionens medarbejderudvalg (RMU) har emnet højt på dagsordenen.
Vent...

​Regionsdirektør og formand for RMU Svend Særkjær er ikke i tvivl om, at der skal meldes klart ud om sexisme og krænkelser: 

- Meldingen er klar hele vejen rundt: Sexchikane og krænkende adfærd er uacceptabel. Punktum. 

Det skal være tydeligt hvor man anmelder

Region Hovedstaden har indgange til ledere og medarbejdere, hvor man kan komme til orde, og få hjælp og støtte til at håndtere sager. Både når man som leder får en sag, og hvordan man sikrer, at kulturen på arbejdspladsen er god for alle i hverdagen
På det netop overståede møde i regionens medarbejderudvalg, RMU, er et sæt reviderede retningslinjer for sexisme og krænkelser blevet drøftet, og bliver forventeligt vedtaget den 12. november.

-Vi har alle en rolle i at skabe en kultur, hvor vi kan håndtere og drøfte den slags. Men der hviler, som altid, et særligt ansvar på lederne i denne diskussion. Det kan være svært at tale om, men vi skal skabe en kultur, hvor alle føler, at de kan gå til deres leder med eksempler på krænkelser, seksuelle krænkelser og dårlige magtstrukturer.

Sig noget hvis du ser noget

- Der er jo flere parter i en kultur, hvor der er tale om seksuelt krænkende adfærd. Den krænkende, den krænkede og så dem rundt om, som måske ser og hører noget, men ikke reagerer, fordi det kan være svært eller lige på grænsen. 
 
-Jeg vil opfordre alle til, at man siger fra eller går til ledelsen, medarbejderrepræsentanterne, tillidsfolkene eller melder det til vores whistleblower, hvis man oplever krænkende adfærd – også selvom det ikke er én selv det er gået ud over, siger Svend Særkjær.

RMU på banen

Næstformanden i RMU, Kristina Robins, DSR, bakker op om de klare udmeldinger. 
 
-Vi skal gøre det endnu mere tydeligt, hvor man går hen, hvis man har oplevet sexisme eller krænkelser. Der skal være en helt tydelig vej fra oplevelsen til anmeldelsen. Og så skal vi fortsætte de drøftelser vi har lige nu om hvilken kultur det er vi vil have, så vi ikke bare agerer ift. en række enkeltbegivenheder, siger hun.
 
RMU spiller også en rolle, og Kristina Robins vil være med til at sikre, at hele MED-systemet sætter sexisme og krænkelser på dagsordenen, arbejder med det og drøfter det lokalt.
 
-Jeg forventer, at lederne tager ansvar. At de frem for alt selv melder ud, at den slags ikke er acceptabelt, understreger hun og fortsætter:
 
-Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan ændre kulturen. Det har et stærkt fokus lige nu, som vi skal samarbejde om at fastholde. Husk at inddrage de tillidsvalgte, når der skal findes løsninger på en svær problematik, lyder opfordringen til lederne.

Særligt ansvar for studerende og elever

Region Hovedstaden er i dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan vi bedst muligt tager vare på de mange studerende og elever, der har deres daglige gang i regionen. Regionsdirektøren mener, at vi har et helt særligt ansvar her.

- Vi vil undersøge, hvordan vi som arbejdsplads og uddannelsesinstitutioner kan samarbejde om at evaluere og følge op på de studerendes og elevernes arbejdsmiljø og trivsel udover, at vi jo allerede evaluerer på det faglige udbytte. Vi vil sikre os, at eleverne bliver oplyst om, hvor de kan få hjælp, hvis de oplever krænkende adfærd, understreger Svend Særkjær.

Efter mødet i RMU bliver en proces sat i gang for drøftelse i MED-strengen af, hvordan vi med et styrket fokus kan styrke den kommende APV i marts 2021, hvor der er fokus på uønsket seksuel opmærksomhed.

​Hjælp til lederne om at snakke om krænkelser

Regionens Center for HR og Uddannelse (CHRU) melder ud:
Et væsentligt element i forhold til at arbejde med kulturen, er dialog og erfaringsudveksling på alle niveauer i organisationen. Det vil sige inddragelse af MED organisationen på alle niveauer og dialog med og mellem såvel personale- som arbejdsmiljøchefer på regionens hospitaler, virksomheder og centre. 

Det handler også om at dyrke en god og sund feedbackkultur, de rette dialogredskaber, konflikthåndtering og om åbenhed. Her kan såvel lokale HR-funktioner som Center for HR og Uddannelse hjælpe.

Man kan få hjælp og sparring til at sætte det på dagsordenen i sin afdeling hos sin lokale ledelseskonsulent eller fra Center for HR. Så hvis man har brug for at arbejde med arbejdspladskulturen, så skal man henvende sig.  

En af hovedpointerne er åbenhed. Det er nu, der er en anledning til at få snakket om det, fordi det fylder så meget i medierne. Vi skal ikke kun snakke om det, når det er gået galt, ikke kun ved den 3-årlige APV – vi skal arbejde kontinuerligt med at have en åben dialog, og være klar til at håndtere de sager, som kommer. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor