Udbedring af byggefejl betyder ny tidsplan for Den Regionale Sterilcentral

Et år inde i implementeringen af den nye fælles sterilcentral er projektet nødsaget til at lægge en ny tidsplan, som tager højde for forsinkelser forårsaget af faktorer lige fra gulvsprækker og vandskader til coronanedlukning. Det betyder ændringer for medarbejderne, og at der skal holdes gang i de lokale sterilcentraler længere end planlagt.
Vent...

​I august 2020 dækkede LEDEREN startskuddet til ibrugtagningen af Den Regionale Sterilcentral med et temanummer. Nu et år senere præsenterer projektet en ny tidsplan for implementeringen, som tager højde for udbedring af byggefejl på begge matrikler og for forsinkelse på leverancer fra lande, hvor produktionen har været lukket ned pga. corona. 

”Noget af det, som gør, at det her projekt er voldsomt kompliceret og komplekst, er, at genbehandling er en enorm central funktion for alle hospitalerne. Der er rigtig mange forskellige aktører involveret, og det gør jo, at man skal have alt koordineret mellem alle parterne,” forklarer projektejer og hospitalsdirektør på Rigshospitalet, Per Christiansen og uddyber: 

”Vi skal ramme nogle bestemte tidsslots i forhold til hospitalsbyggerierne, som også er ramt af forsinkelser. Oveni det hele får vi en coronapandemi, hvor vi får svært ved at få udstyr frem. Og vi får også en række udfordringer med vores byggeri både på Blegdamsvej og i Herlev, hvor der er ting, der går galt. Alle de her ting tilsammen gør, at der er en forsinkelse på afslutningen af implementeringen.”

Fra Blegdamsvej til Herlev – og tilbage igen

Den nye tidsplan handler ikke bare om, at tidspunktet for implementering af Den Regionale Sterilcentral på regionens hospitaler er udskudt. Der skal også udbedres byggefejl på begge matrikler undervejs. 

Derfor vil de afdelinger, som i dag er tilknyttet Blegdamsvej-matriklen inklusiv dem, som kommer på i resten af 2021, midlertidigt blive flyttet til Herlev-matriklen i foråret 2022, når dennes tekniske montering samt en omfattende vandskade er udbedret. Herefter kan man så gå i gang med at renovere gulvet på Blegdamsvej, og når det så er udbedret, så kan man rykke de afdelinger, som hører til på Blegdamsvej, tilbage igen. 

”Vi har jo den sikkerhed, der ligger i at have to identiske matrikler, som tilsammen udgør Den Regionale Sterilcentral. På den måde kan vi altid varetage det akutte, men vi kan ikke varetage alt elektivt på en enkelt matrikel i længere perioder, når først alle hospitalerne er kommet på," siger Per Christiansen og fortsætter:

"Og skal man for eksempel have sterilcentralen på Blegdamsvej ude af drift i længere perioder, mens vi med jævne mellemrum skifter grafitstænger i gulvet de steder, hvor der kører robotter. Så er det måske en bedre model at skifte hele gulvet nu. Det er jo sådan en vurdering, som jeg ikke kan sige, hvor ender, men lige nu er det i hvert fald stadig under overvejelse. Leveringssikkerhed er en topprioritet, men det aller vigtigste for os kan kun være patientsikkerheden. Og derfor skal vi ikke gøre noget, som vi ikke kan se os ud af,” konkluderer Per Christiansen. 

Forsinkelsen giver også personaleudfordringer

Og det er ikke kun de afdelinger, som får instrumenter fra Den Regionale Sterilcentral, der vil blive flyttet eller fastholdt pga. forsinkelserne.  

”Der er jo efterhånden en ret lang forsinkelse på det her projekt. Og det gør også, at der bliver en stor personaleusikkerhed, som vi også skal håndtere. Lige pludselig skal man måske være på Herlev-matriklen, selvom man havde troet, at man skulle være på Blegdamsvej. Og det giver altså nogle udfordringer,” forklarer Per Christiansen.

Nogle af medarbejderne fra de lokale sterilcentraler har brugt overgangen til Den Regionale Sterilcentral til at søge nye udfordringer eller til at gå på pension i stedet for at blive og på sigt indgå på Herlev eller Blegdamsvej. Og disse planer udskydes ikke, fordi der nu er behov for at holde gang i de lokale sterilcentraler lidt endnu. 

”I og med at det hele bliver forskudt, så sker det jo også, at vi mister medarbejdere ud af organisationen. Men der er også medarbejdere, der er flyttet over til den nye sterilcentral, som der så ikke bliver brug for så hurtigt, som man havde regnet med. Dem har vi selvfølgelig forsøgt, så vidt vi kan, at flytte derhen, hvor der er brug for dem,” siger Per Christiansen. 

CEJ holder hjulene i gang 

Per Christiansen anerkender også Center for Ejendommes (CEJ) store indsats i forhold til at skulle holde liv i de lokale sterilcentraler længere end forventet:

”CEJ gør en meget stor indsats lige nu for at sikre, at alle de maskiner, som vi jo egentlig havde påregnet skulle have tilladelse til at ’gå på pension’ nu her, når det andet var klart – de kan ikke pensioneres, før de nye klar. Så der holdes liv i nogle rigtig gamle maskiner og skaffes reservedele. Lige nu er det Gentofte – som jo i virkeligheden er den mest moderne lokale central – som vi er mest bekymrede for – altså om man kan holde den kørende. Men det er CEJ fortrøstningsfulde i forhold til.”

Ned i detaljerne

”Det er det mest komplekse, jeg har arbejdet med i al den tid, jeg har været i sundhedsvæsenet, fordi det er hele kernefunktionen. Det er meget teknisk komplekst, og det er meget organisatorisk komplekst. Og det er jo en meget stor organisation, vi har her, så jeg har lært, at jeg skal holde tungen lige i munden,” siger Per Christiansen, om hvilke erfaringer han har gjort sig som projektejer for Den Regionale Sterilcentral.  

En af overraskelserne ved opgaven har været det detaljeniveau, som det kræver at samle trådene i projektet mellem de forskellige interessenter:

”I virkeligheden er det meget sjældent, at jeg i de sidste 10 år af min karriere har været så meget nede i detaljerne, som jeg har været i det her projekt. Så jeg har lært, at når det er så stort et projekt, så selvom man er projektejer, så er man altså nødt til at have fuldstændig styr på detaljerne. Og der er jo mange ting, hvor man som projektejer ikke nødvendigvis har handlekompetencen. Heldigvis er der en enormt god kemi, og alle vil gerne have projektet til at lykkes. Alle har så deres egne interesser i, hvad der er deres største problem. Og det er jo det, der er ledelsesopgaven i det her.” Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor