Klimakompensation på flyrejser skal styrke regionens grønne omstilling

Fra årsskiftet indføres der i Region Hovedstaden en intern klimakompensation på tjenesterejser med fly. Klimakompensationen vil blive brugt til investeringer i grønne tiltag, som skal styrke regionens grønne omstilling.
Vent...

​Når kalenderen skifter til 2022, indføres der et internt klimabidrag på 500 kroner, som pålægges tjenesterejser med fly. Alle patientrejser fritages, ligeledes er tjenesterejser med fly til Bornholm undtaget for klimakompensation.

Med det interne klimabidrag er regionen med til at kompensere for den klimabelastning, som opstår i forbindelse med, at ansatte flyver i arbejdstiden. Kompensationen på tjenesterejser med fly skal sætte ekstra skub i regionens grønne omstilling og være med til at reducere regionens samlede CO2-aftryk.​

Hvordan pålægges klimakompensationen?

Klimakompensationen bliver pålagt automatisk gennem SAP Fiori/TUR, der er regionens system for rejsebestilling og udlæg. Bidraget pålægges således uanset, om man bestiller eller skal have godtgjort en flyrejse gennem SAP Fiori/TUR.

Bidraget på 500 kroner pålægges pr. rejse med fly. Skal en medarbejder således flyve tur/retur, vil det samlede bidrag være på 1000 kroner.

Alle patientrejser, samt tjenesterejser med fly til og fra Bornholm er fritaget for klimakompensationen. Der findes ikke et klimavenligt rejsealternativ til og fra Bornholm, da hurtigfærgen udleder mere CO2 end flyet, hvorfor rejser til og fra Bornholm fritages.​

Hvorfor pålægges det flyrejser?

Vi flyver mere og mere i Region Hovedstaden, hvilket har ført til en massiv stigning i CO2-udledningen fra tjenesterejser med fly. Udledningen af CO2 fra tjenesterejser med fly steg med 31,4 procent fra 2015 til 2019.

Tjenesterejser med fly er også den klart største udleder, når man kigger på udledningen fra alle regionens transportaktiviteter. I 2019 var udledningen fra tjenesterejser med fly således 5.812 ton CO2, hvilket svarede til 44,3 procent af den samlede CO2-udledning fra transport i Region Hovedstaden.

Se regionens klimaregnskab (link til Regionh.dk)

Derfor opfordres medarbejdere også til fremadrettet at overveje nødvendigheden af den enkelte flyrejse, og dermed overveje alternativer som fx virtuel deltagelse på konferencer eller at ansatte tager toget på kortere rejser til f.eks. Aalborg.​

Politisk vedtaget i budgetaftale 2021

Ordningen om den interne klimakompensation på flyrejser er politisk vedtaget i regionen i forbindelse med budgetaftalen for 2021. Her var partierne bag budgetaftalen enige om, at det er vigtigt, at Region Hovedstaden samlet arbejder for at reducere regionens samlede CO2-aftryk. 

Kompensationen på 500 kroner bliver lagt i en pulje, der udelukkende vil gå til grønne indkøb. Det kan fx være at øge mængden af grønne køretøjer eller reducere brugen af engangsmaterialer.

Læs mere om ordningen:

​​Find mere information om klimakompensations-ordningen (kun tilgængelig for RegionH-personale)

Se statistik ov​er klimaregnskab 2020.​​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor