Innovative løsninger i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere om, hvordan vi bygger fremtidens sundhedsvæsen med innovative løsninger


Fleksibilitet og nytænkning går hånd i hånd, når vi bygger fremtidens hospitaler. 80 % af teknologien i fremtidens hospital fandtes ikke, da byggeplanlægningen gik i gang i 2009. Derfor skal sengestuer bygges, så de let kan tilpasses fremtidens behov. Men allerede nu er der innovative løsninger med robotter, ny steriliseringsteknologi og rensning af affald på vej ud af hospitalerne. Den nye teknologi udvikles i tæt samarbejde med danske virksomheder, som kan bruge den unikke mulighed for at arbejde i stor skala indenfor sundhedssektoren til at skabe nye job og eksport. 


 Læs nyheder om innovative løsninger fra hospitalsbyggerierne

20 nyheder
1-10 | 11-20 | >
20 nyheder
1-10 | 11-20 | >
Redaktør