Kommunefordelt aktivitetsdata på regionens somatiske hospitaler

Aktivitetsdata til kommunerne med afsæt i drg grupperede LPR3 sundhedsdata for 2019 og 2020.

Formål

I forbindelse med overgangen til LPR3 modtager kommunerne for tiden ikke afregningsdata. Derfor har Tværsektorielt samarbejdsforum for data om økonomi og aktivitet  aftalt at udarbejde månedlige, kommunefordelt aktivitetsdata med afsæt i sundhedsdata fra Landspatientregisteret (LPR3) for 2019 og 2020. Det er med henblik på at give kommunerne noget at pejle efter i deres budgetter.

Data 

Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Borgere, der har været indlagt på private hospitaler eller hospitaler i andre regioner m.m., er således ikke medtaget.

Data præsenteret på overordnet niveau og pr 100.000 indbyggere i region/kommune med fokus på somatiske kontakter over og under 12 timer fordelt på kommuner og aldersgrupper, samt kronikerforløb fordelt på kommuner. 

Der vises følgende aktivitetsopgørelserne:
 
  • somatiske kontakter over og under 12 timer fordelt på kommuner og aldersgrupper til og med 3. kvartal 2019(excl januar) og 2020 ekskl. januar i begge år. Opgørelserne viser aktiviteten per 100.000 borger i regionen og den enkelte kommune

  • Kronikerforløb fordelt op kommuner opgjort til og med oktober 2020. Opgørelsen viser aktiviteten per 100.000 borger i regionen og den enkelte kommune

Grunddata-excel 

Der er desuden adgang til excel filer, hvor kommunerne kan tilgå de rådata, der er anvendt til at lave de overordnede opgørelser. Her er der desuden også data for forebyggelse indlæggelser.

Såfremt der er kommunale ønsker til andre opgørelser end det, der er udarbejdet, er kommunerne velkomne til at rette henvendelse til den kommunale eller regionale sekretær for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen kan dog ikke garantere, at forslag til nye opgørelser kan imødekommes.
 

Redaktør