Kontakt

​Her kan du finde en præsentation af Sundhedsaftale sekretariatet samt kontaktoplysninger.

I Region Hovedstaden er det Sundhedsaftale sekretariatet, der er ansvarlig for at facilitere processen med udarbejdelse og godkendelse af ny Sundhedsaftale.

Sekretariatet har desuden til opgave at bistå Sundhedskoordinationsudvalget og Tværsektoriel Strategisk Styregruppe med at sikre at de politiske målsætninger i aftalen bliver konkretiseret og implementeret.

Hvis du ønsker oplysninger om Sundhedsaftalen eller arbejdet med Sundhedsaftalen, kan du kontakte Sundhedsaftale sekretariatet:

For henvendelse om konkrete udvalg, projekter og arbejdsgrupper se relevante personer og kontaktinformationunder Fokusområder og Projekter.

Sundhedsaftale sekretariatet er forankret i Center for Sundhed, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden under ledelse af Enhedschef Jean Hald Jensen.

Redaktør