Overflytning mellem hospitaler

Overflytning af henholdsvis akutte og elektive patienter i Region Hovedstaden. Analyse for området udarbejdes halvårligt.

Med implementering af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplanlægning sker der hospitalsvist en øget specialisering. Målsætningen er, at patienterne med det samme visiteres til rette speciale.

Der udarbejdes halvårlige redegørelse for omfanget af overflytninger mellem hospitalerne i Region Hovedstaden, samt den kommunale medfinansiering af disse. Endvidere vises en kommunefordelt oversigt over samme.

Redaktør