Om SP-Link

​SP-Link er en webbaseret læseadgang til tidstro patientdata i Sundhedsplatformen (SP), til anvendelse for sundhedspersoner uden ordinær adgang til Sundhedsplatformen fx fra kommuner

Der kan kun etableres læseadgang til SP-Link for brugere der har en aktiv behandlingsrelation til borgeren. 

SP-Link skal ses som et supplement til den allerede etableret digital kommunikations mellem kommune og hospital via MedCom-standarderne "hjemmepleje-sygehusmeddelelserne".

 I SP-link tilgår brugerne et overbliksbillede med diverse information om en given borges hospitalskontakt. Blandt andet:

  • Behandlingskontakter (hvor har borgeren være indlagt/ambulant besøg - samt kontaktperson telefonnr. til afdeling)
  • Journalnotater (inkl. Tilsyn og sygeplejerskers notater) – et af disse journalnotater er epikrisen.
  • Resultatgennemgang, blodprøve og andre prøvesvar (inkl. Beskrivelse af røntgen og scanning)
  • Diagnoser
  • Gemte indscannede filer
  • Personlige oplysninger inkl. Egen læge og sundhedsfaglige teams på hospitalet
  • Allergier og Cave
  • Fremtidige aftaler på hospitalet

For et nærmere indblik i hvad der kan tilgås af oplysninger i SP-Link henvises til nedenstående links til e-learningsmaterialet.

E-learning om SP-Link

Redaktør