SP-Link har været afprøvet i to kommuner

​​I regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden blev det aftalt at afprøve brugen af SP-Link mellem kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen

Formål med afprøvningen af SP- Link er overordnet at bidrage til øget sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer. På det operationelle niveau er formålet at gøre SP-link skalerbar til udbredelse i kommunerne og evt. andre sundhedsaktører.

6 enheder i Københavns Kommune og 1 enhed i Frederiksberg Kommune har afprøvet SP-Link i perioden april 2020 til udgangen af 2020. Center for patientinddragelse (tidl. KOPA) har gennemført en evaluering af afprøvningen. Evalueringen peger på, at SP-Link er et værdifuldt og ønsket redskab i hverdagen hos hovedparten af kommunernes sundhedsfaglige personale, der har haft adgang, fordi det er nyttigt og sparer tid. 

Her kan du læse evalueringsrapporten af SP-LinkRedaktør