Skalerbar løsning af SP-Link til udbredelse i kommunerne

​​Der har sideløbende med afprøvningen af SP-Link været arbejdet på at gøre SP-Link "skalerbar" til udrulning til øvrige kommuner som ønsker at benytte SP-Link

Regionen har udviklet en automatisering af brugeroprettelserne til SP-Link.  Side løbende hermed har Københavns Kommune i samarbejde med deres it-leverandør Systematic/CURA udviklet integration- såkaldt knapløsning - til SP-Link.

Pr 2. juni 2021 overgår Københavns – og Frederiksberg kommuner på den skalerbareløsning.

Der har været afholdt informationsmøde om SP-Link adgang med de øvrige kommunerne i hovedstadsregionen. Ønsker kommunen SP-Link adgang, kontakt da regionen. ( se kontakt oplysninger i næste afsnit)

Foreløbigt er det kun muligt for CURA kommunerne at få SP-Link adgang. Dette skyldes at Nexus kommunerne ikke har fået udviklet en teknisk integration


Redaktør