Skalerbar løsning af SP-Link til udbredelse i kommunerne

​​Der har sideløbende med afprøvningen af SP-Link været arbejdet på at gøre SP-Link "skalerbar" til udrulning til øvrige kommuner som ønsker at benytte SP-Link

Københavns Kommune og Systematic/CURA har udviklet integration- såkaldt knapløsning - til SP-Link. Regionen arbejder på at automatisere brugeroprettelser til SP-Link. Det er derfor forventningen, at der primo 2. kvartal 2021 kan åbnes op for SP-Link adgang for kommuner med Systematic/CURA it-omsorgssystem.

Hvis KMD-Nexus kommuner ønsker adgang til SP-Link skal der udvikles en tilsvarende knapløsning i Nexus-it-omsorgssystem. 

Der vil blive taget kontakt til den enkelte kommune om tilbud til SP-Link adgang.


Redaktør