Sådan frabeder du dig generelt at dine blod- og vævsprøver anvendes til forskning

​Hvis du ønsker, at dine blod- og vævsprøver ikke må bruges til forskning, men udelukkende til din egen behandling, kan du registrere dig i Vævsanvendelsesregisteret. 

​Dit valg har ingen betydning for fremtidige behandlinger

Som patient har du ret til at beslutte, at dine blodprøver ikke må anvendes til forskning, men kun må anvendes til behandling af dig selv. Din beslutning har ingen betydning for din nuværende eller kommende behandling.

Hvis du registrerer dig i Vævsanvendelsesregisteret, kan du helt generelt sikre dig, at dine blod- og vævsprøver fremadrettet ikke anvendes i forskningsprojekter.

Hvis forskere ønsker at anvende dine blod- og vævsprøver til forskning, skal de tjekke i Vævsanvendelsesregisteret, om du har valgt, at dine prøver kun må anvendes til behandling af dig selv. Forskere kan kun få lov til at bruge prøverne, hvis du ikke er tilmeldt Vævsanvendelsesregisteret. 

Hvor skal du henvende dig

Vævsanvendelsesregisteret administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Du kan læse mere om Vævsanvendelsesregisteret på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Brug af vævsprøver og genetiske data - Sundhedsdatastyrelsen.

Her kan du også registrere din beslutning, enten via borger.dk eller ved at printe og sende en blanket.

Vævsanvendelsesregisteret kan kontaktes på telefon 40 35 97 66 tirsdage og torsdage kl. 10-12.

Læs om hvordan du gør, hvis du kun ønsker at melde dig ud af Region Hovedstadens Biobank.


Redaktør