Tubeholder kan hjælpe flere patientgrupper

​Tubeholder udviklet af ergoterapeut kan hjælpe rygmarvsopererede patienter, der lider af medicinkrævende tarmproblemer. Tubeholderen vil også kunne komme andre patientgrupper til gavn.

Ergoterapeut Inge Steen viser den 3D-printede udgave af hendes opfindelse - en holder til tuber med medicinsk afføringsmiddel. Foto: Niels-Henrik Frandsen.

Ergoterapeut og opfinder

Ergoterapeut Inge Steen, der arbejder på Rigshospitalets Afdeling for Rygmarvskader i Hornbæk, kom i 2018 på den idé, at en tubeholder ville kunne hjælpe de patienter, der pga. føleforstyrrelser og nedsat håndfunktion ikke selv er i stand til at tage medicinsk afføringsmiddel som f.eks. klysma, der skal indføres lokalt i endetarmen.

Med hjælp fra såvel produktudviklere som eksperter inden for hhv. sundhedsinnovation og patentansøgninger har Inge Steen fået videreudviklet sin prototype af en tubeholder og kan nu officielt kalde sig opfinder.

Tubeholderen fremmer livskvaliteten

70 procent af patienterne på Rigshospitalets Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk har medicinkrævende tarmproblemer, og mange har også håndproblemer. 

”Nogle kan ikke føre hånden om til numsen, samtidig med at de holder på tuben med medicin, og nogle har ikke håndfunktion nok til bare at holde på tuben. Min lille opfindelse afhjælper begge problematikker, og samtidig fremmer den livskvaliteten, fordi patienterne selvstændigt kan varetage en så personlig opgave”, fortæller Inge Steen i et interview til fagbladet Ergoterapeuten, juni 2020.

Til gavn for flere patientgrupper

”Det, jeg drømmer mest om, er at finde nye anvendelsesformer for tubeholderen; altså at den kan bruges til andre former for tuber – fx tandpasta- eller cremetuber. På den måde kan den være til gavn for flere forskellige patientgrupperer”, siger Inge Steen.

Målet er at finde et firma, som kan lave en støbeform, producere og markedsføre tubeholderen.

Frustration førte til idé

Idéen til tubeholderen udspringer af en konkret hændelse i 2018, hvor en mandlig patient blev frustreret over, at han pga. føleforstyrrelser og nedsat håndfunktion som følge af en rygmarvsskade ikke kunne både holde på den lille klysma-tube og trykke hårdt nok til at få indholdet ud.

Hjælp til selvhjælp

Inge Steen ville hjælpe patienten til at blive selvhjulpen. Derfor lavede den kreative ergoterapeut en prototype på en tubeholder af noget skinnemateriale i plast, som hun formede efter tuben og patientens hånd, så patienten selv kunne udføre opgaven. Patienten skulle fortsat bruge en del kræfter på manøvren med tuben, men efter et par forsøg lykkedes det til stor glæde for ham.

Konkurrencedeltagelse gav kontakter

Kort efter episoden, hvor den mandlige patient fik hjælp af Inge Steens tubeholder, deltog hun i Region Hovedstaden idékonkurrence ”Du er genial” med sin opfindelse. Selvom Inge Steen ikke vandt, gav hendes deltagelse i Idékonkurrencen en række kontakter, der fik stor betydning for, at hun kunne komme videre med sin opfindelse.

En prototype af betydning

”Inge Steen havde ikke bare et produkt i tankerne. Hun havde en reel prototype, og det var genialt. Generelt oplever vi, at det har stor betydning, at virksomheder eller fonde kan ’se’ idéen, hvis de skal tilslutte sig den”, siger Rasmus Fält, projektleder på Idékonkurrencen og konsulent i Enhed for Sundhedsforskning og Innovation i Region Hovedstaden.

Rigshospitalet valgte at give Inge Steen økonomisk støtte til at videreudvikle tubeholderen i samarbejde med virksomheden Avalon Innovation, Ballerup.

3D-printet og forbedret udgave

Den oprindelige model af tubeholderen, der sikrer, at tuben ikke glider ud af patientens hånd, er blevet videreudviklet. Den nye 3D-printede udgave har fået tilført en væsentlig trykfunktion med lås, der gør det nemmere at få indholdet i tuben trykket ud. Det betyder, at patienten kan nå at samle kræfter til at trykke mere af tubens indhold ud, så indholdet ikke løber tilbage i tuben igen, forklarer Inge Steen.

Uafhængig af plejepersonale

I alt har 15 patienter brugt den nyudviklede tubeholder ad flere omgange. Fire patienter har fået den med hjem efter endt forløb på Afdeling for Rygmarvsskader.
”Jeg er kun lige blevet 60, og det havde ikke været til at bære, hvis jeg skulle være afhængig af, at der kom plejepersonale hver dag og udførte opgaven for mig. Tubeholderen har hjulpet mig rigtig meget”, fortæller Lis Damborg, der blev udskrevet i februar 2020, til Ergoterapeuten.

Test og forbedring

I foråret 2020 søgte Inge Steen med hjælp fra Videnscenter for Velfærdsteknologi (VihTek), en regional enhed under Region Hovedstaden, Innovationsfonden om én million kroner.

Beløbet skulle dække, at Inge Steen kunne frikøbes fra sit arbejde på Afdeling for Rygmarvsskader i syv måneder, så hun kunne tage ud på rygmarvscentre i både Danmark og de nordiske lande for at teste tubeholderen og for at finde frem til eventuelle nye behov for brugen af den. Men Inge Steen fik ikke bevillingen i denne omgang.

Fortsætter sit arbejde for at hjælpe patienter

”Det lykkedes desværre ikke i denne omgang at få overbevist Innovationsfondens Innoexplorer-panel om tubeholderens potentiale”, forklarer Inge Steen og uddyber, at panelet ikke mente, at tubeholderen var blevet testet på en tilstrækkelig stor patientgruppe.

”Jeg forestiller mig at få lavet en ganske kort video om min opfindelse, som kan blive sendt ud til forskellige hospitalsafdelinger, så de bliver opmærksom på tubeholderen. Og så håber jeg, at de har patienter, som vil være med til at teste og kan få glæde af tubeholderen”, fortæller Inge Steen, der ønsker at hjælpe så mange som muligt og forventer at søge midler fra Innovationspuljen i en af de kommende ansøgningsrunder.

Fakta

Patent

Den funktion, at tubeholderen kan sidde fast på fingeren, gør Inge Steens opfindelse unik.
Rigshospitalet har med hjælp fra Tech Trans Kontoret i 2018 indsendt en prioritetsansøgning og i 2019 en international patentansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

Tech Trans-funktionen var på dette tidspunkt tilknyttet Københavns Universitet, men Tech Trans Kontoret er efterfølgende pr. 1. august 2020 blevet overflyttet og (gen)etableret under Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

En opfindelse skal leve op til følgende kriterier for at opnå patent:

  • Det skal være en ny idé eller opfindelse.
  • Den skal adskille sig væsentligt fra eksisterende opfindelser.
  • Den skal kunne anvendes i en industriel sammenhæng.

En endelig udstedelse af et patent tager typisk flere år, oplyser specialkonsulent Maj Britt Larsen fra Tech Trans Kontoret. Hun er ansvarlig for at kommercialisere opfindelsen, dvs. at finde en virksomhed, som ønsker at indgå en licensaftale med Rigshospitalet om at producere og sælge tubeholderen.

Fra idé til idéudvikling

I 2018 deltog Inge Steen i Center for Regional Udviklings idékonkurrence ”Du er genial”. Idékonkurrencen blev afholdt for at hjælpe den medarbejderdrevne innovation på vej og styrke innovationskulturen på tværs af Region Hovedstaden med et mål om, at innovation vil bidrage til nye, gode løsninger i patient- og borgerbehandlingen.

Redaktør