Region Hovedstaden har fået ny fælles antibiotikavejledning

Region Hovedstadens nye fælles antibiotikavejledning er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og skal gøre det let at vælge den optimale behandling. Vejledningen findes både elektronisk og som app til mobil og tablet.

 

​I maj måned fik Region Hovedstadens hospitaler en fælles vejledning for antibiotikabehandling. Jenny Dahl Knudsen, der er overlæge på Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital, har sammen med kolleger i Region Hovedstaden stået bag udarbejdelsen af den nye vejledning, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Vejledningen ligger ele​​ktronisk i Region Hovedstadens dokumenthåndteringssystem ​VIP.​

Formålet med den nye vejledning er først og fremmest at være det arbejdsredskab, der skal gøre det lettere for lægerne at vælge den optimale behandling til patienter med infektion. Et valg, der tilgodeser, at patientens infektion bliver behandlet, at de ikke får komplikationer og man samtidig er økologisk og økonomisk ansvarlig. 

Til gavn for personalet

Vejledningen er rettet mod alle læger og anbefalingerne er dækkende for hovedparten af patienterne i de fleste tilfælde. ​​​En mindre gruppe patienter har kompleks sygdom, allergi eller infektion, der skyldes resistente bakterier og her henvises man til individuel rådgivning hos en specialist i klinisk mikrobiologi.

Ved at have en fælles vejledning for hele regionen, har lægerne fået en sikkerhed for at de vælger den rigtige behandling, og at det pågældende antibiotika er til rådighed for brug i regionen. Jenny Dahl Knudsen fortæller, at der er lagt stor vægt på "at gøre det let for lægen at vælge det rigtige". 

Til gavn for patienterne

Den fælles vejledning er samtidig med til sikre, at patienterne får den optimale behandling og, at der på tværs af hospitalerne er enighed omkring valg af denne behandling. "Der må ikke herske usikkerhed om valget af den bedste behandling", siger Jenny Dahl Knudsen.

Endvidere tager vejledningen hensyn til risikoen for bivirkninger som f.eks. udviklingen af resistente bakterier og den anbefaler, så vidt det er muligt, behandlinger der mindsker risikoen for resistens.

​Hvad er nyt?

På et par områder, har man i den nye vejledning anbefalet brug af andre typer antibiotika end de der hidtil typisk har været anvendt. Blandt andet i behandlingen af bakteriæmi (blodforgiftning, der ubehandlet har en høj dødelighed).
Jenny Dahl Knudsen fortæller, at de nye anbefalinger i højere grad sigter på at behandle med flere forskellige typer antibiotika samtidig, hvilket giver en effektiv, men også en smalspektret behandling. Baggrunden for denne ændring er, at de mikrobiologiske afdelinger har kortlagt, hvilke bakterier, der hyppigst forekommer i blodet hos patienter i Region Hovedstaden og vejledningen anbefaler brug af antibiotika, der dækker disse bedst. Jenny Dahl Knudsen påpeger dog, at ingen anbefalinger vil kunne dække alle forskellige bakterier og behandlingen skal tilpasses, når der kommer svar på hvilken bakterie, der er årsag til infektionen.

​App og afdelingsbesøg - implementering af den nye vejledning

Hvis de nye anbefalinger skal komme patienterne til gode, er det vigtigt at vejledningen bliver kendt og brugt på hospitalerne.
Tilgængelighed har været et nøgleord for forfattergruppen og centralt for implementering af vejledningen. Derfor har man udviklet app'en "Antibiotikavejledning", der gratis kan hentes til mobil og tablet (til både iOS​ og Android​). App'ens menu gør det nemt at " tappe" sig ned til den rette behandling og alle anbefalinger er maksimalt to "tap" nede. Gruppen bag den nye vejledning ser gerne, at mange af lægerne henter app'en og bruger den i deres arbejde.

På Hvidovre-Amager-Glostrup og Frederiksberg-Bispebjerg Hospitaler har man endvidere valgt, at alle afdelinger får besøg fra mikrobiologisk afdeling, der underviser i den nye vejledning, ligesom vejledningen er trykt som en kittellommebog.​

Løbende revi​​dering

Indtil videre er den nye vejledning blevet godt modtaget og forfattergruppen har modtaget positiv feedback. Ambitionen er, at vejledningen hele tiden skal udvikles og tilpasses, så kommentarer til både vejledning og app modtages gerne, ligesom forfattergruppen forventer at mødes til årligt til gennemgang af vejledningen.​

Redaktør