Om Kræftværket appen

Kræftværket appen er et metode-, udviklings- og innovationsprojekt med en tilknyttet forskningsdel, som bygger på Rigshospitalets mødested for unge, Kræftværket.

Idéen til appen

Idéen til Kræftværket appen opstod blandt unge fra Kræftværket, som ønskede en mulighed for at ”tage Kræftværket med i lommen”. Kræftværket er Rigshospitalets fællesrum for unge 15-29-årige i et kræftforløb. I Kræftværket kan de møde andre unge med samme erfaringer, hvilket mindsker følelsen af ensomhed og længsel efter det ungdomsliv, de går glip af. I Kræftværket får de unge et nyt fællesskab, hvor de kan være ”normale” og ikke bare ”kræftpatienter”. Ensomheden og tvivlen er ofte størst, når den unge er hjemme, hvor ingen andre er syge, eller er i isolation på grund af smittefare. Idéen var, at Kræftværket appen skulle rumme Kræftværkets muligheder i en virtuel version. Den skulle kunne følge den unge og give en oplevelse af sammenhæng i behandlingen. Ideen til appen blev lanceret under navnet teleKræftværket, men de unge valgte med tiden at omdøbe den til Kræftværket. Ide, udvikling og evaluering af appen skete i en co-creation-proces mellem unge fra Kræftværket og app-udviklingsformaet Daman.
Læs mere om co-creation-processen  

Formål 

Formålet med appen er at øge livskvaliteten for unge kræftpatienter under og efter behandling. Appen har til hensigt at:
  • styrke sygdomsforståelse og -håndtering (via appens sygdoms- og aktivitetstracker)
  • informere om aspekter af livet med kræft (via appens vidensbank)
  • skabe et fællesskab og mindske ensomhed (via appens community)
I et kræftforløb fylder eksistentielle og identitetsmæssige spørgsmål meget. Mange unge er bekymrede, fortvivlede og bærer på en stor sorg, som de føler sig alene med. Fællesskabet med ligesindede er meget betydningsfuldt, og at bidrage til dette er en af Kræftværket appens vigtigste formål.
 

Målgruppe

Appen blev i første omgang udviklet lokalt til Kræftværkets unge, det vil sige de 15-29-årige. Det var imidlertid de unges ønske, at appen skulle udbredes i hele Danmark, så alle unge i et kræftforløb ville kunne få glæde af den. Fra 2020 bliver appen derfor lanceret landsdækkende og i samme ombæring målrettet de 15-39-årige for at matche Ung kræfts målgruppe. 

Hvert år får 550 unge stillet en kræftdiagnose i Danmark. Dermed er der flere tusinde unge, der i dag lever med eller efter en kræftsygdom og som ville kunne få gavn af appen. Behandlingen for kræft varer typisk fra 3 måneder til 2 år afhængig af diagnose og sygdomsudbredelse. Efterfølgende venter der, hvis sygdommen fås under kontrol, et opfølgningsforløb, der kan vare mellem 5 år og resten af livet.
Redaktør