Hvem tager telefonen på 1813?

Når du ringer til Akuttelefonen 1813, sidder vores sygeplejersker og læger klar til at hjælpe dig. Læs her om, hvad der sker, når du ringer 1813 og hvem, der tager telefonen.
Når du ringer til Akuttelefonen 1813 er det en af vores erfarne sygeplejersker, der tager imod dit opkald. Sygeplejerskerne er specialuddannede i telefonvisitation og rådgivning. De kan rådgive dig om sundhedsfaglige forhold og vurdere dit behov for hjælp. 

Du kan også komme til at tale med en læge (efter kl. 16 på hverdage), hvis du ønsker det eller sygeplejersken vurderer, at der er behov for det. 

Sygeplejerskerne og lægerne på 1813 bruger en systematisk visitationsguide til at afgøre, hvilken hjælp du skal tilbydes. Det betyder, at de beslutninger der træffes, bliver truffet ud fra klare retningslinjer. 

Du kan her læse mere om sygeplejerskerne og lægerne på Akuttelefonen 1813.

Sygeplejerskerne ved Akuttelefonen 1813 

Sygeplejerskernes opgaver 

Når du ringer til Akuttelefonen 1813, er det en af vores sygeplejersker, der tager telefonen. 

Sygeplejerskens opgave er at: 
 • Lytte og spørge grundigt ind til den sygdom eller skade, du ringer om. 
 • Vurdere dit behov for hjælp. 
 • Henvise dig til den rette hjælp. 
 • Rådgive dig om det, du ringer ind om. 

Det gør de i samarbejde med deres sundhedsfaglige kolleger ved Akuttelefonen 1813, hospitalerne i regionen og Region Hovedstadens Akutberedskab.

Sygeplejersker med bred erfaring 

Sygeplejerskerne bliver ansat på baggrund af deres brede erfaring indenfor sygepleje og deres eksisterende erfaring med at vurdere en borgers behov for sundhedsfaglig hjælp. 

Introduktionsforløb: Styrkede kompetencer 

Når sygeplejerskerne starter hos Akuttelefonen 1813, gennemgår de et 6 ugers introduktionsforløb. Forløbet styrker deres færdigheder og består af undervisning, sidemandsoplæring og løbende evaluering. 

Som en del af introduktionen lærer de at føre en struktureret samtale. Det sikrer, at du bliver hørt og forstået – og at sygeplejersken grundigt og hurtigt afdækker, hvad du ringer om. 

Det hjælper sygeplejersken med at vurdere, hvilken hjælp du har behov for og henvise dig til den. Det gør også, at sygeplejersken bedre kan rådgive dig om, hvad du skal gøre. 

Løbende faglig udvikling 

Efter endt introduktionsforløb bliver der jævnligt fulgt op på den enkelte sygeplejerskes faglige udvikling. Det sker med afsæt i de opkald, som sygeplejersken selv har taget imod. 

Delestilling, fastansat eller timelønnet 

Vores sygeplejersker er enten fastansat eller ansat i en delestilling. Det kan være, hvor de arbejder på et af regionens hospitaler halvdelen af tiden. De kan også være ansat i en delestilling, hvor de arbejder på 1-1-2 AMK-Vagtcentralen halvdelen af tiden. 


Video: Sygeplejersken Line om arbejdet hos Akuttelefonen 1813

Varighed 02:11 minutter

Lægerne ved Akuttelefonen 1813 

Lægernes opgaver 

Lægerne sidder klar til ved telefonen på samme måde, som sygeplejerskerne. Ligesom sygeplejerskerne kan lægerne rådgive dig, vurdere dit behov for hjælp og henvise dig til relevant hjælp. 

De træder også til: 
 • Hvis en sygeplejerske mener, at en borger har brug for lægefaglig vurdering. I så fald stilles borgeren videre til en læge. 
 • Hvis der er behov for hjemmebesøg. 

Lægernes erfaring 

For at arbejde som 1813 læge, skal du: 
 • Være speciallæge i almen medicin eller i gang med speciallægeuddannelsen. 
 • Være speciallæge i et andet klinisk speciale og have erfaring indenfor almen medicin. 
 • Være i gang med speciallægeuddannelsen og have erfaring indenfor almen medicin. 
 • Være læge ansat i en introduktionsstilling og have betydelig erfaring indenfor almen medicin og positive anbefalinger. 
 • Have gennemført klinisk basisuddannelse og have betydelig erfaring indenfor almen medicin og positive anbefalinger. 

1813 og anden praksis 

Lægerne er ansat som timelønnede lægekonsulenter. Når de ikke er på vagt hos Akuttelefonen 1813, arbejder de fx på et hospital eller i almen praksis.

Introduktionsprogram 

Alle nye læger følger et fast introduktionsprogram, der består af undervisning i arbejdsgange og systemer, samt sidemandsoplæring. 

Løbende faglig udvikling 

Efter endt introduktionsforløb bliver der jævnligt fulgt op på den enkelte læges faglige udvikling. Det sker med afsæt i de opkald, lægen selv har taget imod.
Redaktør