Regionens økonomi og finansiering

Her kan du læse mere om, hvordan Region Hovedstadens økonomi og opgaver er fordelt og om hvorledes regionens udgifter er finansieret.