Organisering

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført af CPI og DEFACTUM på vegne af de fem regioner og Danske Regioner.

​​

CPI og DEFACTUM har projektledelsen for LUP

Center for Patientinddragelse (CPI) i Region Hovedstaden har projektledelsen for LUP Somatik, Akutmodtagelse og Fødende. DEFACTUM i Region Midtjylland har projektledelsen for LUP Psykiatri. 

CPI og DEFACTUM danner sammen sekretariatet for LUP og refererer til styregruppen for LUP.

Flere parter samarbejder om LUP

Gennemførelsen af LUP er et samarbejde mellem flere parter. Udover sekretariatet er LUP organiseret med en styregruppe, kompetenceenhed og en faglig følgegruppe for LUP Fødende. Se organisationsdiagrammet nedenfor. 

Organisationsdiagram for LUP

Diagram der viser organiseringen af LUP


Redaktør