Gratis sparring om patientinddragelse

​I september tilbyder vi gratis sparring til alle, der arbejder med patientinddragelse i sundhedsvæsenet – også uden for Region Hovedstaden. 

Et skærmbillede af fire personer, der taler sammen digitalt

Hvordan opretter vi et brugerpanel? Center for Rett Syndrom taler med chefkonsulent Karina Aga Sachse under  lockdown 2020.

Sparring på dine projekter og idéer om patientinddragelse

Vi kan hjælpe dig med at afprøve idéer og give form til dit projekt. Fx ved at sparre med dig om:

  • Hvordan du undersøger patienternes behov inden for et behandlings-, pleje- eller rehabiliteringstilbud.

  • En idé til et spørgeskema du gerne vil udvikle.

  • Hvordan du inddrager patientperspektivet i dit forbedringsarbejde.

  • Hvordan du bruger patientfeedback i den daglige drift og ledelse.

  • Valg af metoder til at evaluere et sundhedstilbud.

  • Valg af metoder til individuel eller organisatorisk patientinddragelse, som giver mening inden for din kontekst. 

Digital eller telefonisk sparring i september

Center for Patientinddragelse (CPI) tilbyder gratis sparring om patientinddragelse - digitalt eller telefonisk - på op til en time i første omgang og mulighed for opfølgning af yderligere en times sparring. 

Skriv en kort mail om dit behov, så sætter vi dig i kontakt med en af vores dygtige konsulenter.

I mailen opfordrer vi dig til at skrive, hvad du gerne vil have sparring om samt kort at notere emne, formål, hvem der er involveret i initiativet/projektet og andre relevante oplysninger.

Redaktør