Marlene Willemann Würgler

​Enhedschef
Cand.scient.soc.


Marlene Willemann Würgler

E-mail: marlene.willemann.wuergler@regionh.dk 
Telefon: 3069 1282
LinkedIn: Marlenes profilArbejds- og interesseområde

Et dagligt fokus på patienter og pårørendes oplevelser og det, der er vigtigt for dem, er en genvej til et bedre sundhedsvæsen. Her kan CPI bidrage med viden, analyser og støtte på alle niveauer og sektorer i sundhedsvæsenet.

Læs mere om, hvad CPI kan bidrage med

CPI spiller en central rolle i, at patientoplevelser i dag er højt prioriteret både på den sundhedspolitiske, administrative og kliniske dagsorden. Som chef for CPI har Marlene det overordnede ansvar for at sikre høj kvalitet i CPI's produkter og for, at CPI leverer det, som sundhedsvæsenets aktører efterspørger. 

Hun er optaget af, hvordan CPI bliver en endnu mere synlig og samarbejdende organisation, der bidrager til et gearskifte i rejsen mod en kultur, hvor borgernes viden, behov og præferencer anerkendes og bruges aktivt i organiseringen af sundhedsvæsenet, og når behandlings- og plejeforløb skal planlægges.

Læs mere om CPIs ledelse og organisering


Baggrund

Marlene har været chef for CPI siden 2018. Tidligere har hun bl.a. været sundheds- og sekretariatschef i Helsingør Kommune, leder af Enhed for Kvalitet i Danske Regioner og projektleder i DSI (nu VIVE).

Marlene er oprindeligt uddannet i sociologi (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet. Derudover har hun en række lederkurser, et skrivekursus og en projektlederuddannelse med i rygsækken. Udgivelser

Redaktør