Organisation og ledelse

Center for Patientinddragelse (CPI) er en enhed under Center for Sundhed i Region Hovedstaden. CPI løser opgaver i hele landet, men har særligt fokus på Region Hovedstaden. Marlene Willemann Würgler er enhedschef i CPI.