Organisation og ledelse

Center for Patientinddragelse (CPI) er en enhed under Center for Sundhed i Region Hovedstaden. CPI er i forhold til arbejdsområder delt i to sektioner: KOPA og et rejsehold for patientinddragelse. Marlene Willemann Würgler er enhedschef i CPI.