1,5 mio. til bedre sammenhæng for mennesker med psykiske lidelser

​Politikerne i Region Hovedstaden har bevilget 1,5 mio. kr. årligt til at skabe bedre sammenhæng på psykiatriområdet. Pengene bruges til en pulje, som kan søges af fx frivillige foreninger, interesseorganisationer og kommuner. 

Vent...

"Vi har et særligt ansvar for mennesker med psykiske lidelser. De er nogle af dem, som kan have sværest ved at overskue alle de forskellige behandlingstilbud og opfølgende kommunale tilbud samt muligheder for sociale aktiviteter, som findes på psykiatriområdet," siger formand for social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden Susanne Due Kristensen (S).

Puljen skal være med til at skabe en mere sammenhængende psykiatri og nedbryde barrierer på tværs af sektorer, så vi får skabt et stærkt netværk og en god dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund.

"Vi lægger ud med en pulje på 1,5 mio. kr., så vi kan gøre os nogle erfaringer og se, hvilken værdi det giver for de mennesker, som bliver inddraget i projekterne. Det er klart, at vi forventer gode resultater – og hvis de kommer, så er vi klar til at finde endnu flere penge i de kommende år, siger Susanne Due Kristensen (S).

Pengene skal fx bruges til projekter, der forebygger indlæggelse og genindlæggelse eller tiltag, der kan fremme patienternes proces med at komme sig (recovery). Pengene kan også bruges til at fremme social inklusion, inddragelse af pårørende og livskvaliteten hos mennesker med psykiske lidelser.

Fakta

Yderligere info

  • Susanne Due Kristensen, formand for Social- og psykiatriudvalget: 20478826 / susanne.due.kristensen@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor