Flere patienter skal bruge Min Sundhedsplatform

​Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for patienter på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I løbet af 2019 skal flere patienter på Min Sundhedsplatform. Men hvad er de hidtidige erfaringer? En speciallæge, en patient og en pårørende fortæller.

Vent...
I Min Sundhedsplatform kan patienter på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland følge deres behandling. De kan bl.a. skrive til den relevante afdeling, se prøvesvar og forberede besøg.  

Og netop muligheden for dialog og nem adgang til prøvesvar er nogle af de ting, som Kirsten K. Larsen på 53 år ser som klare fordele ved Min Sundhedsplatform. 

Hun har haft leddegigt i seks år og går til kontrol på Reumatologisk Afdeling på Gentofte Hospital hver fjerde måned – og er en af de ca. 10.000 patienter, der aktivt bruger Min sundhedsplatform. 

Rart med hurtigt svar

’Jeg bruger primært appen og synes, det er rigtig rart, at jeg via den kan få prøve- og behandlersvar så hurtigt. Når jeg er på vej ud af døren efter en behandling, kan jeg jo se, at sygeplejersken samtidig taster mit resultat ind, så jeg har det senest dagen efter. 

Det er en rar fornemmelse’ siger Kirsten, der også jævnligt tjekker udviklingen i sine prøvesvar via det grafiske overblik, hun kan få, når hun logger på via pc.

Kirsten er også glad for beskedfunktionen i Min Sundhedsplatform: 
’Den bruger jeg i efterkontakten med min behandler og er rigtig godt tilfreds med det’. 

Effektiv dialog med patienten

Også Birgitte Diness, der er speciallæge i Klinisk Genetik og teamkoordinator på Rigshospitalet, fremhæver muligheden for dialog som et stort plus ved Min Sundhedsplatform. 

Hun har siden Min Sundhedsplatform blev indført på hospitalet i efteråret 2016 arbejdet aktivt med at tage den i brug og mener, at den direkte dialog med patienten fungerer godt i Min Sundhedsplatform: 

- Beskedfunktionen fungerer rigtig godt på vores afdeling. Tidligere - men faktisk også i dag til patienter der ikke er på Min Sundhedsplatform - brugte vi Digital Post, når vi skulle i kontakt med patienterne, hvilket gav en envejskommunikation. Nu kan dialogen foregå samlet inde fra Sundhedsplatform via Min Sundhedsplatform – og direkte med den pågældende læge eller vejleder, hvis det ønskes.

Birgitte fremhæver også muligheden for at have dialog med patienten om prøvesvar:

- Generelt gives der meget komplekse svar på genetiske undersøgelser, og patienten kan derfor have behov for at stille opklarende spørgsmål. Nogle af disse spørgsmål kan afklares via Min Sundhedsplatform – og måske endda spare den opfølgende samtale eller ekstra konsultation med patienten. 

Det at kunne have dialogen med patienten i Min Sundhedsplatform giver derudover nogle effektive fordele i forhold til at tilrettelægge sin arbejdstid:

’Når dialogen foregår skriftligt inde i Min Sundhedsplatform, kan man gå ind og svare, når det passer bedst ind i arbejdsplanen. Samtidig har man et overblik over, hvad der har været talt om. Det har man ikke, når dialogen foregår pr. telefon. 

I forhold til telefonen er der også det, at man skal være mentalt forberedt flere gange, hvis opkaldet ikke umiddelbart går igennem. Min Sundhedsplatform kan på den måde gøre det lettere at planlægge sin tid.’

Bump på vejen 

Selvom Birgitte Diness generelt er optimist omkring Min Sundhedsplatform, påpeger hun, at der har været udfordringer: 

’Det har været svært at få Min Sundhedsplatform integreret i vores store volumen af patientforløb, og vi har oplevet mange tekniske små bump hen ad vejen. En del af det skyldes nok, at vi har været first movers’ 

Trygt med tæt dialog om sit barn

Jane L. Larsen på 41 år er mor til en pige på 10 år, der har en genetisk forandring som gør, at hun følges af hospitalsvæsenet. Jane har haft rigtig god gavn af, at hun i Min Sundhedsplatform har kunnet få adgang til sin datters journal, prøvesvar osv.:

’Det har fungeret rigtig godt, at jeg via Min Sundhedsplatform har kunnet følge min datters behandling. Og det er trygt med den direkte kontakt til afdelingen via beskedfunktionen. Hvis vi har et kort spørgsmål, er vi fri for at sidde i telefonkø for at få svar.’

’Derudover er det rigtig smart, at de tider, der er booket, står anført i Min Sundhedsplatform. Vi får jo tider et år frem og fik jeg det på papir, ville det sandsynligvis blive væk.’

Om Min Sundhedsplatform

Med Min Sundhedsplatform kan patienter i et behandlingsforløb følge med i deres behandling enten via hjemmesiden minsundhedsplatform.dk eller appen MinSP. De kan bl.a. læse journalnotater, se prøvesvar, skrive til afdelingen, udfylde og returnere spørgeskemaer digitalt samt se og ændre kommende aftaler. 

Log på med NemID

Læs mere om Min Sundhedsplatform


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor