Flere unge ryger og er stressede end tidligere

​Stor undersøgelse har taget temperaturen på danskernes sundhed og selvom vi generelt drikker mindre, så er vi mere usunde end tidligere. Særligt bekymrende er det, at flere unge ryger og er stressede nu end for fire år siden.

Vent...
55.185 mennesker i Region Hovedstaden har i ’Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017’ svaret på en række spørgsmål om kost, motion, alkoholforbrug, rygning, stress, ensomhed og meget mere. 

Den mest bekymrende udvikling siden sidste undersøgelse i 2013 er desværre, at flere ryger, og at stigningen er markant hos unge. Samtidigt giver flere udtryk for at de er stressede og igen er stigningen mest markant hos unge. Samtidig føler godt hver tiende unge sig ensom og der er generelt blevet flere som har svage sociale relationer. Til gengæld drikker regionens borgere generelt mindre alkohol nu end tidligere – og dette gælder også blandt de unge.

- Det er meget bekymrende, at vi ser en stigning i antallet af rygere, særligt blandt de unge. Rygning er noget af det farligste, vi kan gøre ved os selv, så den udvikling skal vi have vendt igen hurtigst muligt. Samtidigt bekymrer det mig, at vi ser en generel stigning i stress og særligt i det vi kalder ’svage sociale relationer’ – altså et udtryk for ensomhed. Den nye sundhedsprofil fortæller mig, at vi stadig har massive opgaver foran os, når vi skal sikre, at vi alle har et godt liv her i Region Hovedstaden, siger Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Social ulighed uændret

Sundhedsprofil 2017 er den fjerde undersøgelse af danskernes helbredstilstand i Region Hovedstaden, og der er foretaget lignende undersøgelser i 2007, 2010 og 2013. Jo højere uddannelse, jo bedre sundhed – og omvendt. Statistiske analyser understreger, at der ikke er sket nogen nævneværdige ændringer i ulighed i sundhedsadfærd og trivsel siden 2010. 

- Jeg er rigtig ærgerlig over det resultat – vi arbejder på at skabe mere lighed i sundhed, og derfor er det bekymrende, at vi ikke kommer tættere på målet. Det tyder jo på, at vores initiativer ikke rigtigt bider sig fast, og derfor må vi så genoverveje, hvad vi skal gøre. Derfor ser jeg frem til snart at diskutere resultaterne med kommuner, forebyggende organisationer, forskere og andre, der ligger inde med vigtig viden om, hvordan vi kan blive bedre til at forebygge, siger Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Sundhedsprofil præsenteres på konference

Den 19. marts har Region Hovedstaden inviteret en lang række relevante parter til konference om resultaterne fra Sundhedsprofil 2017. Her vil kommuner, interesseorganisationer, andre sundhedsmyndigheder og andre interessenter diskutere resultaterne – med henblik på at forbedre og tilrette sundhedstilbud, til gavn for flest muligt.

- Sundhedsprofil 2017 giver os en masse information. Den identificerer en række udfordringer i borgernes sundhed og i sundhedsvæsnet, og herunder i hvilke borgergrupper udfordringerne er særligt udtalte. Styrken ved rapporten er, at den giver indsigt i udvikling i sundheden over tid hos mange forskellige borger- grupper og i kommunerne. Fordelen ved rapporten er desuden at mange af resultaterne kan sammenlignes med resultater fra andre regioner, såvel som med andre relevante undersøgelser. Hermed giver undersøgelsen et godt indblik i vores generelle sundhedstilstand og skaber grundlag for fremadrettet planlægning af indsatser i region og kommuner. Konferencen den 19. marts er første skridt til at bruge resultaterne konstruktivt, siger Ph.D., seniorforsker og projektleder for Region Hovedstadens Sundhedsprofil, Cathrine Juel Lau.

Udvalgte resultater fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017:

• Flere ryger dagligt – særligt unge mellem 16-24 år, hvor 16 procent ryger hver dag mod tidligere 13 procent
• Vi drikker generelt mindre alkohol – både det, der kategoriseres som ’storforbrug’ og ’rusdrikkeri’ og vi er samtidig blevet mere motiverede for at nedsætte vores alkoholforbrug
• Flere spiser usundt – samtlige aldersgrupper i undersøgelsen spiser mere usundt end for fire år siden.
• Flere giver udtryk for søvnbesvær – i samtlige adspurgte aldersgrupper
• Ulighed i sundhed er stadig en stor udfordring – og for nogle sygdomme er den blevet større i løbet af de sidste 10 år

Fakta om undersøgelsen:

• Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU står bag undersøgelsen. Den er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet.
• Ca. 180.000 deltagere fra hele landet
• Formålet med undersøgelsen er at indhente viden, der kan bruges som grundlag til at planlægge og målrette sundhedsindsatsen kommunalt, regionalt og nationalt i Danmark
• 104.950 tilfældigt udvalgte mennesker i Region Hovedstaden har modtaget et spørgeskema, og af dem har ca. 52,6 procent svaret.
• Undersøgelsen gentages hvert fjerde år

Yderligere oplysninger:

• Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor