Hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital fratræder sin stilling


Hospitalsdirektøren for Nordsjællands Hospital, Suzanne Aaholm, fratræder sin stilling.

Fratrædelsen sker på initiativ af Suzanne Aaholm og efter gensidig aftale mellem Region Hovedstaden og Djøf.

Advokatundersøgelse

Regionen bestilte i februar en advokatundersøgelse på baggrund af en artikel i dagbladet Politiken om ansættelsesforløbet for projektdirektør Henrik Schødts på Nordsjællands Hospital.

Advokatundersøgelsen slår nu fast, at Suzanne Aaholm var inhabil og ikke opfyldte sin oplysningspligt om egen inhabilitet under ansættelsesforløbet. Advokaterne rejser ikke kritik af Henrik Schødts.

Bedt om at blive frigjort fra sin stilling

Hospitalsdirektør Suzanne Aaholm siger i den forbindelse:

- Jeg har bedt om at blive frigjort fra min stilling i lyset af den kritik, der har været fremført i offentligheden om min habilitet i forbindelse med ansættelse af en projektdirektør på Nordsjællands Hospital. Jeg har valgt at tage konsekvensen af den rejste kritik. Jeg ønsker ikke, at en fortsat debat om min person skal overskygge det spændende projekt, der er i gang med et nyt supersygehus i Hillerød.

Tager fratrædelse til efterretning

Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden, udtaler:

- Vi tager Suzanne Aaholms ønske om fratrædelse til efterretning. Vi er glade for den indsats, Suzanne Aaholm har ydet i blandt andet den omfattende fusionsproces på de nordsjællandske hospitaler. Det er desuden vigtigt for mig at understrege, at der ikke på baggrund af advokatundersøgelsen kan rejses kritik af projektdirektør Henrik Schødts, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med projektdirektøren.

Resumé af advokatredegørelse

Yderligere oplysninger:

• Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør