Nu har Region Hovedstaden etableret en whistleblowerordning

​Whistleblowerordningen, der er vedtaget af Regionsrådet, er et supplement til det eksisterende ledelses- og tillidsmandssystem. Ordningen kan bruges af regionens medarbejdere og samarbejdspartnere til at indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Region Hovedstaden.

Whistleblowerordningen bliver administreret af et eksternt advokatfirma, der vurderer alle indkomne sager, før de bliver sendt til behandling hos de respektive direktører i Region Hovedstaden.


Redaktør