Nye formænd for Region Hovedstadens udvalg

​Efter konstituerende møder er der nu blevet valgt formænd for alle Region Hovedstadens udvalg. 

Vent...

Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti er blevet valgt som formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg

Christoffer Buster Reinhardt ser frem til at tage fat på de nye opgaver, som venter:
"Formandsposten for Sundhedsudvalget er en stor opgave, som jeg glæder mig til at tage fat på. Sundhedsudvalget er uden sammenligning det største udvalg i Region Hovedstaden, og det er her, at vi skal skabe grundlaget for et sundhedssystem, som har patienten i fokus og får ventetiderne bragt markant ned," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Jens Mandrup fra SF blevet valgt som formand for Region Hovedstadens Trafikudvalg

Jens Mandrup, som tidligere har været formand for Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg ser frem til at fortsætte arbejdet med det trafikpolitiske:
"Trafik er noget, som optager rigtig mange borgere i Region Hovedstaden, og derfor ser jeg frem til at arbejde videre med området. For mig er det yderst vigtigt, at der er velfungerende sammenhængende kollektiv trafik i hele Region Hovedstaden," siger Jens Mandrup.

Karin Friis Bach fra Radikale Venstre er blevet valgt som formand for Region Hovedstadens udvalg for værdibaseret styring 

Karin Friis Bach har store forventninger til potentialet i udvalget:
"Værdibaseret styring er én af de ting, som jeg tror virkelig kommer til at betyde noget for den måde, der fremover vil blive arbejdet på i sundhedsvæsenet. Det bliver en rejse, som vi er mange, der sammen skal ud på - væk fra den nuværende New Public Management tankegang og over til i meget højere grad at styre sundhedsvæsenet efter dét, som reelt giver værdi for patienterne." siger Karin Friis Bach.

Qasam Ahmad fra Alternativet er blevet valgt som formand for Region Hovedstadens udvalg for forebyggelse og sammenhæng

Qasam Ahmad glæder sig til arbejdet som formand for udvalget:
"Jeg ser frem til et godt samarbejde, hvor vi i udvalget kan styrke det tværgående samarbejde om borgeren sammen med kommuner og det øvrige sundhedsvæsen. Forebyggelse er et vigtigt område, da vi skal undgå unødvendige genindlæggelser, men også forbygge ulighed i sundhed, blandt andet ved at have fokus på de mest udsatte borgere i region og det gælder fysisk såvel som psykisk sårbare” siger Qasam Ahmad.

Susanne Due Kristensen fra Socialdemokratiet er blevet valgt som formand for Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg

Susanne Due Kristensen ser frem til at arbejde med netop det område:
”Jeg brænder, i lighed med de øvrige nye medlemmer, for at gøre en positiv forskel på social-og psykiatriområdet. Der er masser af positiv energi og engagement i udvalget og vi glæder os til komme i gang med det politiske arbejde”, siger Susanne Due Kristensen.

Kim Rockhill fra Socialdemokratiet er blevet valgt som formand for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg

Kim Rockhill ser frem til at komme i gang med arbejdet:
"Jeg er klar til, i samarbejde med udvalgets medlemmer, ansatte i regionen, samt alle andre, som vil være med til at bidrage til at finde løsninger på miljø- og klimaområdet, at komme i arbejdstøjet. Det starter hos os selv - i vores egen region," siger Kim Rockhill.

Lars Gaardhøj fra Socialdemokratiet er blevet valgt som formand for Region Hovedstadens Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalg

Lars Gaardhøj understreger den vigtige opgave, som udvalget varetager: 
"Vi har ansvar for at udvikle den regionale vækst og udviklingsstrategi sammen med kommuner, virksomheder, universiteter, undervisningsinstitutioner m.fl. Det er en stor og vigtig opgave, da der handler om at sikre at vi forsat har en stærk hovedstadsregion, hvor der er udvikling, skabes jobs, satses på det grønne og er et dejligt sted at leve og bo, "siger Lars Gaardhøj.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor