Rigshospitalet går i luften med Sundhedsplatformen

​Trods masser af tekniske tilretninger i den nye fælles patientjournal og bedre uddannelse forventer Rigshospitalet, at overgangen til Sundhedsplatformen vil være en endog meget stor forandring, hvor personalet skal lære et komplekst it-system med tilhørende nye rutiner at kende. 

Forberedelserne til Sundhedsplatformen har de seneste måneder summet og dirret på Rigshospitalet. Natten til lørdag tager Rigshospitalet Sundhedsplatformen i brug, og dermed er endnu et hospital i Region Hovedstaden med på den store fælles elektroniske patientjournal, der erstatter 30 forældede eller usammenhængende it-systemer. 

Hvad kan patienter på Rigshospitalet forvente?

Alle opgaver med patientbehandling vil blive løst så trygt og sikkert som normalt.
Læger og sygeplejersker, der skal have rutine i at bruge et nyt system og nye arbejdsgange.
Nogle steder vil der være ventetid på planlagte behandlinger og besøg i ambulatorier.
Få patienter kan opleve, at deres behandling flyttes til andre hospitaler.
En meget stor bevågenhed fra medierne, der vil lede efter kritiske vinkler.

Herlev og Gentofte Hospital gik 21. maj som det første hospital på Sundhedsplatformen og tog mange af de begyndervanskeligheder, der er ved indførelsen af et stort nyt it-system. Erfaringerne fra den første indkøring er bragt videre til Rigshospitalets forberedelser.

”Vi er taknemmelige for, at Herlev og Gentofte Hospital har ’taget en for holdet’, og vi har lyttet meget til deres erfaringer. Grundlæggende er vi derfor godt forberedt, samtidig med at det er en meget kompleks opgave, vi står overfor. Vi må på nogle områder prøve os frem og tilrette både arbejdsgangene og systemet, efterhånden som vi lærer det at kende,” siger vicedirektør på Rigshospitalet, Susanne Poulsen.

Ventetid 

Susanne Poulsen understreger, at Rigshospitalet ligesom kollegerne på Herlev og Gentofte Hospital har stort fokus på patienternes sikkerhed. 


I de første uger, hvor læger og sygeplejersker skal have tid til at få rutine i det nye system, er der sat mere tid af til den enkelte patient. Nogle steder er åbningstiden udvidet, alligevel vil patienterne uden tvivl kunne mærke, at personalet trods måneders forberedelse er i gang med et gigantisk forandringsprojekt.

”Men det er de samme dygtige læger og sygeplejersker, som patienterne vil møde – uanset om it-systemerne er nye eller gamle,”  beroliger Susanne Poulsen.

Hospitalerne hjælper hinanden

Selvom Rigshospitalet har testet, trænet og forberedt sig, vil det tage måneder, før alle er fortrolige med de nye rutiner. Derfor er der bl.a. uddannet mere end 1.000 superbrugere, der hurtigt kan træde til og hjælpe deres kolleger. For at sikre den bedst mulige start kører Rigshospitalet med lavere aktivitet for planlagte operationer og undersøgelser. De første to uger efter go-live reduceres aktiviteten til 50 %, og de efterfølgende to uger bliver den på 75 %. Der er også lavet aftaler med andre hospitaler om at tage en del af Rigshospitalets patienter op til og lige efter go-live. Ingen af de patienter, som har behov for at være netop på Rigshospitalet, bliver flyttet. 

Rigshospitalet forventer stort tilpasningsarbejde

Selvom der er lavet mange tilretninger i Sundhedsplatformen og uddannelsen af personalet er blevet meget bedre, så forventer Rigshospitalet ikke, at de går fri for tusindvis af indberetninger i systemet. Det kan være om en funktion, der ikke virker, ansatte der ikke kan finde ud af at logge ind, eller at der er ønsker til konkrete forbedringer. På et hospital med 10.000 sundhedsfaglige medarbejdere kan én fejlfunktion blive indberettet af flere hundrede brugere på en gang og kan hurtigt summe op til mange.  Endeligt kan indberetningerne handle om problemer med de nye funktioner, der først bliver koblet på nu.
Manglende registreringer

Manglende registreringer

På Herlev og Gentofte Hospital arbejder man stadig på højtryk med at få registreret og indberettet alle behandlinger til Landspatientregisteret (LPR). Patienterne har fået deres behandling og oplysninger i deres patientjournal er registreret. Udfordringen handler derfor alene om administration og opgørelser.
Problemet med manglende registreringer har både handlet om teknik, og at opgaven har skiftet hænder fra sekretærer til læger. Der er nedsat en særlig arbejdsgruppe på Herlev-Gentofte Hospital, som har fokus på at hjælpe med oprydningen og sikre uddannelse af lægerne. Det forventes, at Herlev og Gentofte Hospital kommer i hus med oprydningen, og at Rigshospitalet hurtig lykkes med denne opgave, så  opgørelser og afregning bliver retvisende – men med forsinkelse. Der er frist for indberetningerne frem til 1. marts 2017.

”Lige nu ser vi frem til at komme i gang. Når vi er på den anden side af alle de her indkøringsvanskeligheder, venter der en masse gode muligheder, der ikke mindst vil komme patienterne til gode, når samtlige hospitaler øst for Storebælt er på én fælles patientjournal,” siger Susanne Poulsen.

Fakta om Sundhedsplatformen:

Sundhedsplatformen er Danmarks største sundheds-it-projekt og skal samle informationer om patienter i en fælles patientjournal 
Sundhedsplatformen indføres på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i perioden 2016-2017 og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer.
Herlev og Gentofte Hospitaler gik 21. maj som det første hospital på systemet, og Rigshospitalet tager systemet i brug den 5. november. Region Hovedstadens øvrige hospitaler kommer på Sundhedsplatformen i foråret 2017, mens sygehusene i Region Sjælland indfører systemet i efteråret 2017. 
På Herlev og Gentofte Hospitaler kører Sundhedsplatformen stabilt. Oppetiden er på 100 procent, og systemet fungerer generelt hurtigt med korte svartider. 
For yderligere information: www.sundhedsplatform.dk

Redaktør