Medarbejderne i Region Hovedstaden er glade for deres arbejde

Syv ud af ti medarbejdere i Region Hovedstaden tilkendegiver i en ny undersøgelse, at de i høj eller meget høj grad er glade for at arbejde i Region Hovedstaden. Undersøgelsen viser dog også, at der problemer med stress, mobning og i specifikke faggrupper.


Fysisk og psykisk arbejdsmiljø, stress, krænkende adfærd og mange andre emner var på spørgeskemaet, da Region Hovedstadens medarbejdere for nyligt blev bedt om en status på deres trivsel og arbejdsmiljø. Nu er resultaterne kommet, og de viser, at der fortsat er stor tilfredshed med at arbejde i Region Hovedstaden – på trods af en lille tilbagegang i forhold til sidste måling i 2014.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at langt størstedelen af vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde hver dag i Region Hovedstaden. Det er for mig det springende punkt, når vi laver en stor bred undersøgelse som denne. Når det er sagt, så kan vi også se, at der er nogle udfordringer rundt omkring i vores organisation, som vi skal selvfølgelig skal have fulgt op på, siger Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden.

31.994 medarbejdere – eller 85% af samtlige medarbejdere - brugte i snit ca. seks minutter på at svare på undersøgelsen, og sammenlagt har 69 procent svaret, at de i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med deres job.

Jordemødre og tillid til ledelsen

Undersøgelsen viser dog også, at der både er faggrupper, afdelinger/hospitaler og generelle emner, hvor der er plads til forbedringer. Blandt andet giver jordemødrene udtryk for, at de ikke trives i samme grad som deres kollegaer, og tilliden til udmeldingerne fra ledelsen er faldet i forhold til sidste måling i 2014. Til gengæld er trivslen generelt gået op hos vores præhospitale virksomhed, altså bl.a. dem, som tager telefonen på 1813, som scorede lavt i sidste undersøgelse.

- Undersøgelsen i sig selv løser ikke nogen problemer. Men den giver os signaler om, hvor skoen trykker, og det skal vi til at handle på nu. Meget skal løses lokalt, mens andet måske er mere strukturelt og kræver et bredere perspektiv. Så undersøgelsen viser os, hvordan vi kan målrette vores indsatser for at skabe en bedre trivsel, siger Hjalte Aaberg.

En del stress og vold

Undersøgelsen peger også på, at mange medarbejdere oplever stress. Således siger mere end 30 procent af de medarbejder, der har besvaret TrivselOP, at de føler sig stressede en eller flere gange om måneden.

- Det er bekymrende, at stress er så udbredt. De seneste år er presset på de ansatte  steget alt for meget. Der bliver løbet rigtig stærkt, og det gør medarbejderne stressede. Det mærker patienterne også, og det problem vi skal have løst, siger Vibeke Westh, næstformand og medarbejderrepræsentant i Region Hovedstadens øverste MED-udvalg.

Undersøgelsen viser også, at syv procent inden for de sidste 12 måneder har været udsat for vold. Det er et lille fald i forhold til 2014, hvor det lå på otte procent.

- Det er positivt, at det bevæger sig i den rigtige retning, men antallet er stadig for højt. Vi kan naturligvis ikke acceptere, at vores kolleger bliver udsat for vold – hverken fra patienter, pårørende, kollegaer eller andre. Regionens MED-organisation skal nu arbejde videre med at få løst de arbejdsmiljøproblemer, som undersøgelsen viser, siger Vibeke Westh.

Region Hovedstaden har fra midten af 2017 iværksat lokale trivselsmålinger, som fire gange om året skal tage temperaturen på trivslen. De lokale målinger udarbejdes i samarbejde med de lokale MED-udvalg, og der er mulighed for at stille spørgsmål, der er målrettet de lokale arbejdsforhold.

Fakta om TrivselOP 2017

  • TrivselOP er Region Hovedstadens kombinerede Trivselsmåling og ArbejdsPladsVurdering som gennemføres hvert 3. år
  • Der er stillet 30 spørgsmål til samtlige ansatte indenfor psykisk og fysisk arbejdsmiljø og 85 % har besvaret spørgeskemaet
  • Med udgangspunkt i rapporterne afholdes lokale dialogmøder hvor resultaterne drøftes, der prioriteres i de kortlagte problemer og handlingsplaner igangsættes    

Yderligere information:

  • Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden, via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88
  • Vibeke Westh, næstformand i Region Hovedstadens øverste MED-udvalg, RMU, mobil 26 16 50 25
Redaktør