Værdibaseret ledelse er vejen frem

​Der er åbent for indstillinger til Lederprisen i 2020, hvor temaet er ledelse under turbulente tider. I den forbindelse fortæller forskellige ledere i Region Hovedstaden om deres syn på god ledelse. Den første i rækken er forstander for Jonstrupvangbebyggelsen Kim Norup Frederiksen. 

Vent...

​Kim Norup Frederiksen, forstander for Jonstrupvang-bebyggelsen

Kim Norup Frederiksen har siden 2004 været forstander for Jonstrupvang-bebyggelsen under den Sociale Virksomhed, der er et bosted for 46 voksne beboere med cerebral parese. Han er inspireret af værdibaseret ledelse og har en klar prioritering:

 - Vi skal først og fremmest altid have vores borgere i centrum. Når vi fastsætter rammerne kræver det derfor en klar strategi. Her lader vi os inspirere af alle mulige forskellige og er ikke kræsne med, hvem vi kan blive inspireret af.

 - Vores omdrejningspunkt er den værdibaserede ledelse, hvor vi arbejder ud fra begreberne kreativitet, ansvarstagen, faglighed og respekt og det gennemsyrer alt vi laver. Det er også sådan at vi sikrer, at vi tager det nødvendige ansvar og med stolthed kan afspejle os i, hvad vores arbejde går ud på.

 - Jeg tror også på, at vi hele tiden skal være nysgerrige. Det er det, der er med til at drive os fremad som organisation. Vi må ikke blive til en statisk størrelse og derfor er det også afgørende for mig at være tydelig om det som leder, når det gælder ansættelser og afskedigelser.

Kim Norup Frederiksen, der var den første modtager af Lederprisen i 2012, blev under nedlukningen i foråret meget opmærksom på værdien af at være til stede på nye måder:

 - Det var meget vigtigt, at vi var til stede - både fysisk og telefonisk. Ikke kun for beboerne, men også for de pårørende. Vi begyndte f.eks. at sende nyhedsbreve ud om, hvordan det gik et par gange om ugen, og det viste sig at være meget vigtigt. Vi var jo lukket inde i tre måneder, så vi skabte en lejrskolestemning med borgerne, der også viste sig at være en succes. Så hvis man skal koge det ned, er de vigtigste erfaringer nok et højt informationsniveau og en kreativ tilgang.
 
Jonstrupvang har udviklet en såkaldt Blærerøvsbog, som dykker nærmere ned i den værdibaserede ledelse, der bruges på stedet.
Se Blærerøvsbogen på Jonstrupvangs hjemmeside

Fakta: Indstil en kandidat til Region Hovedstadens Lederpris

Temaet for Lederprisen 2020 er "Fokus og retning i turbulente tider". For at indstille en leder skal man udfylde et skema og sende det til Center for HR og Uddannelse senest mandag den 2. november (se kontaktinfo i skemaet). 

Hent indstillingsskema for at foreslå kandidater til lederprisen

Kriterierne for årets leder eller lederteam:

  • Har fastholdt fokus på produktivitet og kvalitet i løsning af kerneopgaven igennem store forandringer
  • Er lykkedes med at kommunikere og lede med en klar strategisk retning og skabt mening undervejs, når det uforudsete har ramt
  • Har evnet at lede ud af egen afdeling og etablere nye samarbejdsrelationer
  • Har medvirket til at skabe ro og god stemning, så trivsel og det gode arbejdsmiljø er bevaret i processen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor