Kommende arrangementer

Oversigt over kommende arrangementer.​


Sektion for Tværsektoriel Forskning afholder i samarbejde med Center For HR, Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhed en tværsektoriel temadag, hvor fokus er på forebyggelse, opsporing og behandling af somatisk sygdom hos patienter med psykisk sygdom.

Temadagen afholdes den 20. juni 2019 på Bispebjerg Hospital fra kl. 8.30-15.00.

Temadagen er gratis. Se program.

Temadagen henvender sig til: Ledere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, planlæggere og forskere, der arbejder i almen praksis, kommuner eller hospitaler i Region Hovedstaden.

Deltagere fra almen praksis kan modtage tabt arbejdsfortjeneste fra Efteruddannelsesfonden.

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea9-33a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=63162 og

Tilmelding for ansatte uden for Region Hovedstaden: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=63162

Vi håber at se jer den 20. juni! 

Redaktør