Kommende arrangementer

Oversigt over kommende arrangementer.​

Webinar om forskning i praksis

Sektion for Tværsektoriel Forskning afholder webinar "Forskning i praksis - erfaringer fra forskning med brugerinddragelse og forskning i samarbejde med kommuner og almen praksis".

Den 11. februar 2021 kl. 10-12.

Praksisnær og anvendelsesorienteret forskning vinder større og større udbredelse indenfor sundhedsforskning. Men hvad er det for nogle forhold, man som forsker bør være opmærksom på, når man ønsker at bedrive forskning indenfor sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere/brugere, kommunale institutioner og/eller almen praksis? Det er omdrejningspunktet for dette webinar, hvor en en ny national erfaringsopsamling fra forskning i praksis præsenteres.

Målgruppe
Webinaret henvender sig primært til forskere, der udfører praksisnær forsk­ning, men kan også være udbytterigt for praktikere i kommunerne og for personale i almen praksis, der modtager forespørgsler om medvirken i forskningsprojekter eller selv efterlyser dette hos forskningsinstitutionerne.

Link til program.

Link til at bestille den trykte version eller downloade den elektroniske version af rapporten 'Forskning i praksis – erfaringer fra forskning med brugerinddragelse og forskning i samarbejde med kommuner og almen praksis'.

Tilmelding
Ansatte i Region Hovedstaden kan tilmelde sig her.
 Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstaden, kan du tilmelde dig her.

Redaktør