Kommende arrangementer

Oversigt over kommende arrangementer.​


BYG BRO gennem dialog

Tværsektoriel Forskningsenhed afholder temadagen "Byg BRO gennem dialog" i samarbejde med Center for HR d. 4. okt. 2018 kl. 8.30 – 15.30. Dagen starter og slutter auditoriet på Frederiksberg Hospital.

Temadagen handler om kommunikation på tværs af sektorer.

På temadagen præsenteres forskningsresultater samt konkrete projekter, hvor man har arbejdet med at styrke tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling og sundhedsfaglig kommunikation mellem faggrupper og sektorer.

Formålet er at give inspiration til, hvordan man i egen praksis kan styrke helhedssyn på patienternes forløb gennem opbygning af tværprofessionelle relationer, fælles læring, dialog og kommunikation.

Form
Temadagen foregår dels i auditoriet på Frederiksberg og Nordsjællands Hospital og dels som bustur. På busturen aflægges studiebesøg til konkrete projekter, hvor man arbejder med at styrke det sundhedsfaglige samarbejde og kommunikation på tværs af afdelinger og sektorer.

Der vil være besøg på:

  • Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering - et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Hospital.
  • Center for Diabetes, Københavns Kommune.
  • Nordsjællands Hospital (oplæg om tværsektoriel stuegang).

Endvidere er der faglige oplæg undervejs på busturen samt tid til at netværke. Plenumoplæg er ved Sverri Hammer, lektor på DTU samt Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker og nudgingekspert.

Målgruppe:
Ledere, planlæggere og sundhedsfaglige medarbejdere i almen praksis, kommuner og på hospitaler, som arbejder med at understøtte sammenhængende patientforløb.

Der er tilmeldingsfrist 12 september  2018 og tilmelding foregår via link, se nedenfor.

Ansatte på hospitaler og centre i Region Hovedstaden skal benytte det interne link.  Øvrige ansatte, herunder ledere og medarbejdere i kommuner, skal benytte det eksterne link.

Internt link: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea9-33a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=57338

Eksternt link: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=57338

Der er plads til 70 deltagere, og fordeling af pladser sker efter tilmeldingsfristen m.h.p. sikre deltagere fra alle planområder og forskellige faggrupper. Det betyder, at man ved tilmelding får besked om, at man står på venteliste. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, får alle tilmeldte besked om, hvorvidt man har fået en plads.


Redaktør