Om Sektion for Tværsektoriel Forskning

Sektion for Tværsektoriel Forskning bygger bro mellem forskning og praksis i forhold til at forbedre kvaliteten af patientforløb på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis.​