Om Tværsektoriel Forskningsenhed

Tværsektoriel Forskningsenhed bygger bro mellem forskning og praksis i forhold til at forbedre kvaliteten af patientforløb på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis.​