2018

​Byg BRO gennem dialog - den 4. oktober 2018

Afholdt i samarbejde med Center for HR

Program
Meningsdannelse
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering
TværSam
Tværsektoriel Stuegang
Nudging


Redaktør