2019

Tværsektoriel temadag 2019. Med fokus på forebyggelse, opsporing og behandling af somatisk sygdom hos personer med psykisk sygdom - 20. juni 2019

Afholdt i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, Center for Sundhed og Center for HR

Program
Den psykatriske patient med somatiske sygdomme
Din sundhed ved psykisk sygdom
Fokus på somatik i socialpsykiatrien
Klintegården - certificering
Idrætscertificeret bosted for psykisk syge
Psykiatriske patienters erfaringer med udendørscykling
Sammen om dit helbred
Physical health in people with psychosis

Redaktør