Ny erfaringsopsamling fra forskning i praksis

​Sektion for Tværsektoriel Forskning har i samarbejde med VELUX FONDEN udarbejdet en ny erfaringsopsamling fra forskning i praksis. 

Vent...

​Sektion for Tværsektoriel Forskning har i samarbejde med VELUX FONDEN udarbejdet en ny erfaringsopsamling fra forskning i praksis. Erfaringsopsamlingen blev lanceret på et videndelingsmøde i VELUX FONDEN d. 29. oktober 2020 og er både udkommet i en elektronisk og i en trykt version.

Praksisnær og anvendelsesorienteret forskning vinder større og større udbredelse indenfor sundhedsforskning. Både i VELUX FONDEN og i Sektion for Tværsektoriel Forskning har den løbende dialog med ansøgere og bevillingsmodtagere i de senere år vist en interesse og et behov for at få samlet erfaringerne på området, hvilket har været udgangspunktet for erfaringsopsamlingen.

Erfaringsopsamlingen tager afsæt i sundhedsfaglige projekter, hvor forskere har samarbejdet med borgere, kommunale institutioner og almen praksis i fælles projekter og bygger på i alt 39 interviews.

Erfaringsopsamlingen henvender sig primært til forskere, der ønsker at udføre praksisnær forsk­ning, men kan også være et nyttigt værktøj til praktikere i kommunerne og til personale i almen praksis, der modtager forespørgsler om medvirken i forskningsprojekter eller selv efterlyser dette hos forskningsinstitutionerne. Opsamlingen er derfor også et skridt på vejen i forhold til at få skabt bedre muligheder for samarbejde mellem praksis og forsknings­institutionerne ved at sætte fokus på, hvilke forhold man som impliceret part bør være opmærksom på i de forskellige faser af et projekt, og hvad det vil sige at være en god og solid forskningspartner.

VELUX FONDEN har finansieret projektet, der er udført af seniorforskere fra Sektion for Tværsektoriel Forskning. 

Læs mere om hvordan rapporten kan bestilles.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor