Formål

​Formålet med Tværspuljen er at yde støtte til forskningsprojekter og udarbejdelsen af projekt-beskrivelser på tværs af sektorer

​Formålet med Tværspuljen er at yde støtte til forskningsprojekter og udarbejdelsen af projekt-beskrivelser, der har som mål systematisk at undersøge og evaluere nye

  • organisationsformer​
  • ​samarbejdsmodeller
  • sundhedsindsatser
  • forebyggelses-, behandlings- eller rehabiliteringstilbud

der i Region Hovedstaden forbedrer kvaliteten af patientforløb på tværs af mindst to af følgende sektorer:

  • hospitaler/psykiatriske centre/Den Præhospitale Virksomhed
  • almen praksis (herunder sundhedsprofessionelle med en regional overenskomst)
  • kommuner.

​Tværspuljen yder kun støtte til lønmidler.

Redaktør