Frister

​Oversigt over ansøgningsfrister

Proje​​​kter​

Der er hvert år ansøgningsfrist den 1. maj og den 1. november kl. 12 uanset uge- og helligdage.

Projek​​​​tbeskrivelser

Der kan løbende ansøges om frikøb af medarbe​jderressourcer til udarbejdelse af projektbeskrivelser.

Publicering af resultater fra projekter der er støttet af Tværspuljen

Der kan løbende ansøges om frikøb af medarbe​jderressourcer til at publicere resultater fra projekter, der tidligere er støttet af Tværspuljen.

Redaktør