Om Tværspuljen

​Tværspuljen uddeler årligt fire mio. kr. til forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser, der forbedrer det sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden.​​

 

Formål

Formålet med Tværspuljen er at yde støtte til forskningsprojekter og udarbejdelsen af projektbeskrivelser, der har som mål systematisk at undersøge og evaluere nye

  • organisationsformer
  • sundhedsindsatser
  • forebyggelses-, behandlings- eller rehabiliteringstilbud

der i Region Hovedstaden forbedrer kvaliteten af patientforløb på tværs af mindst to af følgende sektorer:

  • hospitaler/psykiatriske centre
  • almen praksis (herunder sundhedsprofessionelle med en regional overenskomst)
  • kommuner.

Hvad gives der støtte til?

Tværspuljen yder kun støtte til lønmidler.

Vi yder gratis sparring

Mange ansøgninger bliver afvist, fordi de ikke lever op til på Tværspuljens krav. Lad derfor Sektion for Tværsektoriel Forskning se jeres udkast igennem, inden den endelige ansøgning sendes ind. Denne sparring er gratis og har til hensigt at bidrage til skærpelse og målretning af ansøgningen. 

Sektion for Tværsektoriel Forskning kan kontaktes på tfe@regionh.dk.


Redaktør