Projektbeskrivelser

​Vejledning og ansøgningsskema 

​​​

Vejledning

Vejledning til ansøgning om lønmidler til udarbejdelse af projektbeskrivelse

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til udarbejdelse af projektbeskrivelse


Hvis der er flere ansøgere fra samme sektor til ét projekt, kan følgende separate underskrifts-sider anvendes:

Separat underskrifts-side - kommune
Separat underskrifts-side - hospital/psykiatrisk center
Separat underskrifts-side - almen praksis
Separat underskrifts-side - øvrige

Når ansøgning er indsendt, vil der inden for 48 timer blive sendt en bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen. Hvis ikke denne bekræftelse modtages, bedes man kontakte Sektion for Tværsektoriel Forskning.

Ved ansøgning af Tværspuljen skal man være opmærksom på, at ansøgere samt projekttitel vil blive offentliggjort ved anmodning herom.

Information om Sektion for Tværsektoriel Forsknings behandling af personoplysninger til ansøgere og medansøgere af Tværspuljen
  


Redaktør