2016

Chain (Cycling to promote health and inclusion) – Et tværvidenskabeligt og tværsektorielt projekt målrettet undersøgelse og implementering af foreningsbaseret motionscykling til fremme af recovery og fysisk aktivitetesfastholdelse blandt mennesker med psykisk sygdom

Høje Taastrup Kommune, Region Hovedstadens Psykiatri & almen praksis​​
Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet med 80.000 kr.​

Social ulighed i udbytte af behandling og rehabilitering blandt personer med diabetes 2

​​​Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital & almen praksis
Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet med 100.000 kr.

TVÆRSKOM II – ET IMPLEMENTERINGSPROJEKT. Testning og implementering af interventioner, der kan fremme kommunikationen mellem sygeplejersker i kommune og på hospital.​

​Høje T​aastrup, Brøndby, Ishøj og Københavns Kommuner & Amager og Hvidovre Hospital
​​Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet med 54.191 ​kr.

Breaking the Wave. Forberedelse af en intervention målrettet arbejds- og uddannelsesfastholdelse blandt unge og unge voksne kræftoverlevere.​

​Københavns ​Kommune & Rigshospitalet
Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet m​ed 30.538,42 kr. ​

Reetablering af datasæt vedr. genindlæggelser

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital & Københavns Kommune
Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet med 79.118 kr.

En integreret social og behandlingsrettet indsats for socialt udsatte traumatiserede flygtninge og etniske minoritetspatienter med psykiatriske lidelser - Et udviklingsprojekt i tvarsektorielt samarbejde mellem Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og samarbejdskommuner i Region Hovedstaden

Psykiatrisk Center Ballerup og København, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Hillerød og Helsingør Kommuner
Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet med 70.000 kr.

Finding a path

Region Hovedstadens Psykiatri og Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe Kommuner
Udarbejdelse af projektbeskrivelse er støttet med 36.909,50 kr.
Redaktør