2018

​Implementering af metoder til at fremme sundhed blandt voksne med psykisk sygdom i et tværsektorielt perspektiv – hvad virker for hvem og hvordan?

Steno Diabets Center Copenhagen, Region Hovedstadens Psykiatri, Ballerup Kommune, Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 40.000 kr.

Tidlig administrativ tværsektoriel indsats

Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og Gladsaxe Kommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 91.624 kr.

Redaktør