2018

​Implementering af metoder til at fremme sundhed blandt voksne med psykisk sygdom i et tværsektorielt perspektiv – hvad virker for hvem og hvordan?

Steno Diabets Center Copenhagen, Region Hovedstadens Psykiatri, Ballerup Kommune, Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 40.000 kr.

Tidlig administrativ tværsektoriel indsats

Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og Gladsaxe Kommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 91.624 kr.

Implementering af uddannelsesforløb for kvinder med afføringsinkontinens i primærsektoren

Amager & Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 43.750 kr.

Studie af det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde i VIA Family

Psykiatrisk Center København og Frederiksberg Kommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 33.139,92 kr.

Videreudvikling af de kommunale akutfunktioners varetagelse af intravenøs behandling til borgere i eget hjem

Herlev & Gentofte Hospital, Herlev Kommune, Furesø Kommune og Ballerup Kommune
Projektet er støttet med 50.000 kr.

Redaktør