2020

​Anvendelse af Functional Independence Measure (FIM) til styrkelse af det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde omkring patienter med apoplexi

Københavns Kommune og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital
Projekbeskrivelsen er støttet med 107.051,98 kr.

Data-Sund-EUD: Datadreven samskabelse og Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser – et modelprojekt

Steno Diabetes Center Copenhagen, Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 41.906 kr

Standard for tværsektoriel implementering (STI) - validering af standard og udvikling af værktøjer

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri og Hillerød Kommune
Projektbeskrivelsen er støttet med 55.850 kr.




Redaktør