2015

Maj 2015

Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: a pragmatic approach

​Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-01).
Projektet er videreført i nyt projekt "Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: A pragmatic approach". Link til at læse mere om dette projekt. 
Afrapportering_P-2015-1-01.pdf
Projektet er støttet med 500.000 kr.

TVÆRSkom – sygeplejerskers kommunikation over sektorgrænser i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse​

​Hvidovre Hospital og Høje-Taastrup, Tårnby, Ishøj, Brøndby, Albertslund ​Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-03).
Afrapportering (P-2015-1-03).
Publiceret artikel .
Projektet er støttet med 82.438 kr.


Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

​Forskningsenheden for Almen Praksis, Psykiatrisk Center København og Furesø​Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-04).​
Projektet er videreført i nyt projekt "Tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet - Udvikling af en ny samarbejdsmodel". Link til at læse mere om dette projekt.
Projektet er støttet med 253.200 kr.

Sundhedsøkonomisk evaluering af et omsorgsophold til hjemløse efter udskrivelse fra et hospital​

​Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-07).​
Projektbeskrivelse (P-2015-1-07).
Projektet er videreført i nyt projekt "Bridge Copenhagen – respite care for homeless people". Link til at læse mere om dette projekt.
Projektet er støttet med 560.654 kr.


Tværsektorielt samarbejde omkring voldsudsatte patienter

​Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og almen praksis
Resumé af projektet (P-2015-1-11).​
Projektbeskrivelse (P-2015-1-11).
Afrapportering (P-2015-1-11).
Projektet er støttet med 465.326 kr.


Godt Liv med Atrose i Danmark G.L.A:D. Effekten af atroseskole til patienter med knæatrose – et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie

Herlev & Gentofte Hospital og Gentofte Kommune 
Resumé af projektet.​
Afrapportering (P-2015-1-14).pdf
Projektet er støttet med 219.045 kr.

November 2015

Udvikling af et tværsektorielt støttetilbud til kvinder med forstadier til brystkræft

​Rigshospitalet og Københavns Kommune​
Resumé af projektet (P-2015-2-02).​
Projektbeskrivelse (P-2015-2-02).
Afrapportering (P-2015-2-02).
Publiceret artikel (P-2015-2-02).
Publiceret artikel (P-2015-2-02).
Projektet er støttet med 335.000 kr.​

Barrierer og muligheder ved "vent og se"-recepter til børn med øvre luftvejsinfektioner i almen praksis

Resumé af projektet (P-2015-2-04).​
Projektbeskrivelse (P-2015-2-04).
Afrapportering (P-2015-2-04).
​Herlev & og Gentofte Hospital og almen praksis
Projektet er støttet med 300.000 kr.

Effekt og brugbarhed af intervalgang med InterWalk-app'en målt på fysisk aktivitet og glykæmisk kontrol til borgere med type 2 diabetes: Et tværsektorielt pragmatisk randomiseret kontrolleret studie - en del af InterWalk-projektet

Rigshospitalet og Københavns Kommune​
Resumé af projektet (P-2015-2-06).​
Projektet er støttet med 718.800 kr.

De MortonMobility Index anvendt i tværsektorielle geriatriske forløb -  ​en undersøgelse af responsiveness og prædiktiv validitet

Herlev & Gentofte Hospital og Rudersdal, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune
Resumé af projektet (P-2015-2-07).
Publiceret artikel (P-2015-2-07).
Projektet er støttet med 625.730 kr.

Et registerstudie af social udsattes møde med sundhedsvæsnet

Amager & Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2015-2-08).​
Afrapportering (P_2015-2-08).pdf
Projektet er støttet med 665.000 kr.

Redaktør