2015

Maj 2015

Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: a pragmatic approach

​Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-01).
Projektet er støttet med 500.000 kr.

TVÆRSkom – sygeplejerskers kommunikation over sektorgrænser i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse​

​Hvidovre Hospital og Høje-Taastrup, Tårnby, Ishøj, Brøndby, Albertslund ​Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-03).
Afrapportering (P-2015-1-03).
Publiceret artikel .
Projektet er støttet med 82.438 kr.


Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

​Forskningsenheden for Almen Praksis, Psykiatrisk Center København og Furesø​Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-04).​
Projektet er støttet med 253.200 kr.

Sundhedsøkonomisk evaluering af et omsorgsophold til hjemløse efter udskrivelse fra et hospital​

​Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2015-1-07).​
Projektbeskrivelse (P-2015-1-07).
Projektet er støttet med 560.654 kr.


Tværsektorielt samarbejde omkring voldsudsatte patienter

​Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og almen praksis
Resumé af projektet (P-2015-1-11).​
Projektbeskrivelse (P-2015-1-11).
Afrapportering (P-2015-1-11).
Projektet er støttet med 465.326 kr.


Godt Liv med Atrose i Danmark G.L.A:D. Effekten af atroseskole til patienter med knæatrose – et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie

Herlev & Gentofte Hospital og Gentofte Kommune 
Resumé af projektet.​
Projektet er støttet med 219.045 kr.

November 2015

Udvikling af et tværsektorielt støttetilbud til kvinder med forstadier til brystkræft

​Rigshospitalet og Københavns Kommune​
Resumé af projektet (P-2015-2-02).​
Projektbeskrivelse (P-2015-2-02).
Afrapportering (P-2015-2-02).
Publiceret artikel (P-2015-2-02).
Publiceret artikel (P-2015-2-02).
Projektet er støttet med 335.000 kr.​

Barrierer og muligheder ved "vent og se"-recepter til børn med øvre luftvejsinfektioner i almen praksis

Resumé af projektet (P-2015-2-04).​
Projektbeskrivelse (P-2015-2-04).
Afrapportering (P-2015-2-04).
​Herlev & og Gentofte Hospital og almen praksis
Projektet er støttet med 300.000 kr.

Effekt og brugbarhed af intervalgang med InterWalk-app'en målt på fysisk aktivitet og glykæmisk kontrol til borgere med type 2 diabetes: Et tværsektorielt pragmatisk randomiseret kontrolleret studie - en del af InterWalk-projektet

Rigshospitalet og Københavns Kommune​
Resumé af projektet (P-2015-2-06).​
Projektet er støttet med 718.800 kr.

De MortonMobility Index anvendt i tværsektorielle geriatriske forløb -  ​en undersøgelse af responsiveness og prædiktiv validitet

Herlev & Gentofte Hospital og Rudersdal, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune
Resumé af projektet (P-2015-2-07).
Publiceret artikel (P-2015-2-07).
Projektet er støttet med 625.730 kr.

Et registerstudie af social udsattes møde med sundhedsvæsnet

Amager & Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2015-2-08).​
Projektet er støttet med 665.000 kr.

Redaktør