Region Hovedstadens forskningsstrategi for sundhedsforskning

​Regionsrådet vedtog i juni 2018 Region Hovedstaden Forskningsstrategi for Sundheds­forskning 2018-2022 med fælles strategisk sigte på tværs af alle regionens hospitaler og centre.

Hvorfor en strategi for Sundhedsforskning

Sundhedsforskning er afgørende for, at vores samfund får adgang til den nyeste viden og til de bedste metoder og teknologier, der skal garantere den bedste patientbehandling og livskvalitet. Forskning er således en kerneydelse i sundhedsvæsenet, og derfor skal forskningen styrkes i Region Hovedstaden.

Regionens mål med det nye samlede fokus

Der er 3 kernebegrundelser for at sætte fokus på særligt prioriterede forskningsområder:

  • At sikre høj kvalitet og adgang til nye, effektive behandlinger til regionens patienter og borgere
  • At sikre prioritering og samspil på tværs af organisationen omkring forskning, innovation og implementering af relevante forskningsresultater og endelig
  • At sikre de rette metoder og værktøjer til at understøtte samarbejdet mellem klinik, forskning og uddannelse.

Region Hovedstadens forskningsstrategiske ambition er:

Excellent forskning skal i stærkt samspil med klinik og uddannelse sikre en sundere befolkning og patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

Prioriterede forskningsområder og midlerne

Forskningsstrategien udpeger 4 prioriterede forskningsområder samt adresserer metoder og redskaber til at nå i mål med den overordnede forskningsstrategiske ambition. De 4 prioriterede områder er: klinisk forskning, forskning i forebyggelse og sundhedsfremme, forskning i individbaseret medicin/præcisionsmedicin og sundhedstjenesteforskning.

Klinisk forskning

Klinisk forskning udvikler, afprøver og optimerer kliniske aktiviteter til forebyggelse, diagnostiske metoder og behandlingsformer med henblik på at opnå den bedst mulige sundhedstilstand for regionens patienter og borgere.

Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme

Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme genererer større viden om sundhedsfremme og forebyggelse gennem forskning i effekten af indsatser og deres implementering for at opnå en sundere befolkning i regionen.

Forskning i individbaseret medicin/præcisionsmedicin

Forskning i individbaseret medicin/præcisionsmedicin tager udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke, og at det derfor er forskelligt fra patient til patient, hvad der er den bedste og mest effektive behandling. Med andre ord kan man fx bruge prøver fra den enkelte patient til at ”skræddersy” behandlingen til den enkelte patient med større succesrate for helbredelse.

Sundhedstjenesteforskning

Sundhedstjenesteforskning er nødvendig for bedre at kunne udnytte ressourcer og skabe optimale patientforløb på tværs af sektorer og institutioner.

Metoder og værktøjer til at nå målene:

Overblik over forskningslandkortet, implementering og spredning af viden, incitamentstruktur og nedbrydning af barrierer, udvikling af forskningsmiljøer og karriereforløb, støttefunktioner for forskningen, relationer til omverdenen og kommunikationsindsats.

Læs mere i Region Hovedstadens forskningsstrategi for sundhedsforskning 2018 -2022 (pdf. åbner i nyt vindue)

The Capital Region of Denmark's Strategy for Health Research 2018-2022 (pdf. åbner i nyt vindue)

Handlingsplan 2018-2019 for Sundhedsforskning (pdf. åbner i nyt vindue)

Handlingsplan 2019-2020 for Sundhedsforskning (pdf. åbner i nyt vindue)

Handlingsplan 2020-2021 for Sundhedsforskning (pdf. åbner i nyt vindue)

Redaktør