Forskningsstrategi for Sundhedsforskning

​Regionsrådet vedtog i juni 2018 Region Hovedstaden Forskningsstrategi for Sundheds­forskning 2018-2022 med fælles strategisk sigte på tværs af alle regionens hospitaler og centre. Her kan du læse mere om Forskningsstrategien, den tilhørende handlingsplanen for 2018-2019 og hvorfor vi har en forskningsstrategi for sundhedsforskning.