Samarbejde med Professionshøjskolen Metropol

​Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden har indgået en rammeaftale om etablering af et tættere samarbejde på områder af faglig og strategisk interesse for begge parter.

Rammeaftale mellem ​Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden

Parterne har en fælles ambition om at:

  • Fremme klinisk forskning og udvikling inden for de professioner parterne sammen uddanner til og at øge de studerendes fokus på forskningens betydning for klinisk praksis
  • Få de bedst uddannede professionsbachelorer som er parate til at indgå i fremtidens sundhedsvæsen, som er under løbende udvikling og omstilling. Herunder i forhold til anvendelse af nye behandlingsformer, ny teknologi og ændringer i relationen mellem borgeren/patienten og sundhedsvæsenet
  • Sikre en kobling mellem Metropol og regionens sundhedsvæsen med henblik på at sikre og fastholde højtkvalificerede medarbejdere og udvikling af ny viden

Rammaftalen mellem Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden (pdf. åbner i nyt vindue)

Etablering af delestillinger mellem ​Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden

Region Hovedstaden og Professionshøjskolen Metropol har indgået en aftale om etablering af delestillinger.

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige grupper fra Region Hovedstadens hospitaler får med aftalen lettere ved at arbejde på Professionshøjskolen Metropol. Etablering af delestillinger på tværs af Metropol og hospitalerne i Region Hovedstaden vil både styrke det faglige indhold på uddannelserne og samtidig sikre, at den nyeste sundhedsfag­lige viden hurtigt kommer i brug på hospitalerne.

Institutter og kliniske afdelinger, der ønsker at etablere en delestilling, skal følge en proces aftalt mellem Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden.

Læs mere om muligheder og regler for delestillingerne mellem Metropol og Region Hovedstaden

Redaktør