Brev (standard)

​Region Hovedstadens breve følger samme design på tværs af hospitaler og virksomheder, blot logo og afsenderoplysninger udskiftes. Skabeloner tilgås via Word/Templafy.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Breve oprettes i regionens standardskabeloner via Word/Templafy, hvor brugerprofilen definerer afsenderlogo og -oplysninger. 

Standardbrev

Overskrifter og brødtekst i indholdsdelen samt adresseoplysninger i brevets højre side sættes i skrifttypen Arial.

Afsenderoplysninger tager typisk afsæt i den organisatoriske placering. Dog bør man lokalt tage udgangspunkt i, hvad der kommunikationsmæssigt giver bedst mening for modtagere. I forhold til udefunktioner og decentrale enheder er det mest relevant for modtagere (særligt patienter), hvilken matrikel funktionen er placeret, ikke den organisatoriske placering. 

Co-branding-logoer placeres i bunden af brevet. Se evt. mere om dette under Co-branding i venstremenuen.Specifikationer

RegionH_Brev.pdf
Hospital_Brev.pdf​

Redaktør