Nudging og skiltning i akut

​For at følge patienterne bedre på vej til akutten og skabe mere tryghed i situationen (Ventet & Velkommen), er der til regionens akutmodtagelser og -klinikker udarbejdet en pakke med særlige nudging- og skilteelementer, som de enkelte hospitaler kan vælge at tage i anvendelse. Disse skilte- og nudgingelementer er præsenteret i et særskilt katalog, som du finder her på siden.

Nudging og skiltning i akut
I nudging- og skiltekataloget præsenteres alle de elementer, man kan vælge at implementere i hospitalets akut. Skilte og gulvstriber, der kan forbedre den indendørs wayfinding, og nudgingelementer - primært talebobler - som kan anvise eller skabe opmærksomhed om forskellige forhold, man som patient og pårørende skal/kan forholde sig til, mens man er i ventesituationen.

Kataloget tager afsæt i Bispebjerg og Herlev Hospitals akutmodtagelser, hvor elementer er blevet implementeret med succes.

Kataloget er udformet som et bestillingskatalog, som man kan plukke fra efter behov, ligesom de enkelte elementers størrelse og indhold kan tilrettes lokale behov.

Hent katalog:
Katalog over nudging og skiltning i akutmodtagelser og -klinikker


Skilte ophænges i loft, talebobler klæbes på væg og glas og er aftagelige, mens mærkning og striber i gulv er i en slidstærk og rengøringsvenlig folie.


Permanente skilte til akut - inde og ude
For at guide patienterne på rette vej til akutten, begynder wayfindingen allerede udenfor. Akutten markeres med tydelig skiltning af hovedindgang, videre til indgangs-/ankomstområdet, reception, venteværelser m.v.

Der er i regionens skilteprogram udarbejdet en lang række permanente skilte særskilt til akutterne og som indgår som et særligt afsnit i regionens fælles skiltemanual: 

Skilte i akutklinikker og akutmodtagelser (indgår som sider i RegionH's skiltemanual).

Redaktør