Kronisk sygdom

​Region og kommuner har en vigtig opgave i at forebygge kronisk sygdom, samt behandle, rehabilitere og undgå forværring hos borgere, som allerede har en kronisk sygdom. Her finder du de seneste resultater fra Sundhedsprofilen om kronisk sygdom, Region H., baseret på data fra "Hvordan har du det?" og nationale registre.

​Foto: Colourbox


Social ulighed i kronisk sygdom og kontakter til sundhedsvæsenetHar du synsvanskeligheder og svært ved at tyde nogle af ovenstående dokumenter, er du velkommen til at kontakte sundhedsprofilteamet.  Redaktør