Social ulighed

​Sundhed og sygdom er ikke ligeligt fordelt i samfundet. Jo lavere social position en borger har, jo højere er risikoen for uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, sygdom og død. Her finder du de seneste resultater fra Sundhedsprofilen, Region H., baseret på data fra "Hvordan har du det?" og nationale registre.

Et billede af en hånd, der holder et billede med et ulighedstegn


Har du synsvanskeligheder og svært ved at tyde nogle af ovenstående dokumenter, er du velkommen til at kontakte sundhedsprofilteamet.  

Redaktør