Landsdækkende undersøgelse

Sundhedsprofilen er baseret på data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" og data fra nationale registre. 

Formålet med Region Hovedstadens undersøgelse "Hvordan har du det?" er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i regionen samt at følge udviklingen over tid. 

Her kan du finde kort over - og links til - de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

I Region Hovedstaden blev der første gang udgivet en sundhedsprofil i 2008, og sundhedsprofilen i Region Hovedstaden er siden da udkommet ca. hvert fjerde år. Siden 2010 har Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden været en del af en landsdækkende undersøgelse, der gennemføres af de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet og Finansministeriet. Undersøgelsens resultater vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i din kommune, i regionen og i hele landet. 

De nationale data findes i en national database på Danskernessundhed.dk 

Regionerne har i samarbejde med KL, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed udvalgt en række fælles spørgsmål, som udgør kernen i de regionale spørgeskemaer. Derudover har kommuner og regioner sat sit eget præg på de regionale profiler ved at tilføje ekstra spørgsmål til spørgeskemaerne.

Spørgeskemaundersøgelsen foregår samtidigt i landets fem regioner. Dette gør det muligt at sammenligne en lang række af oplysningerne i sundhedsprofilen i Region Hovedstaden med oplysningerne i de øvrige regioners sundhedsprofiler, og dermed for den enkelte kommune at sammenligne egne resultater med resultater i de øvrige kommuner.  

Spørgeskemaer i Region Hovedstaden 

(Pdf'erne åbner i nyt vindue)